Tromsømodellen lenge leve!

Siden juli 2021 har fastlegene i Tromsø hatt en avtale med Tromsø kommune om forsterket basistilskudd opp til et knekkpunkt på 1 000 pasienter. I tillegg får legene her som vil starte opp som fastleger i kommunen et etableringstilskudd, og et eget ALIS-tilskudd dekker utgifter og tapt inntekt for allmennlegene i spesialisering under kurs/veiledning. ALIS har også fått en begrenset sykepenge/syktbarn-rettighet inntil 10 dager per år.

Del