Gi elevene skolefrukt og nyttig energi gjennom skoledagen

Legg til rette for Skolefruktordningen og gi elevene på din skole muligheten til å få noe sunt de bør spise mer av. Skolefrukt er et viktig bidrag til å etablere sunne spisevaner.

Skolefrukt – et tilbud til alle elever i norske grunnskoler

Formålet med abonnementsordningen Skolefrukt er å stimulere til økt inntak av frukt og grønt blant grunnskoleelever. Det er 100 % i tråd med Helsedirektoratets kostråd.

Legg til rette for Skolefruktordningen og gi elevene på din skole muligheten til å få noe sunt de bør spise mer av. Skolefrukt er et viktig bidrag til å etablere sunne spisevaner.

Ordningen kan enten betales av foresatte eller ved at kommunene/skolene kjøper inn frukt for elevene over eget budsjett. Staten subsidierer uansett hver frukt med kr 1,50. Ordningen medfører lite arbeid og administrasjon for skolen.

Les her hvor enkelt det er for skolene å delta

Opplysningskontoret for frukt og grønt, avd. Skolefrukt
Håndverksveien 31, 1405 Langhus.
Tel. +47 648 50 900
post@skolefrukt.no
skolefrukt.no
Del