Stilling: Sykehjemsoverlege i Østre Toten

Stillingen er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», med fokus på mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.

Del