Stilling ledig annonsering

Legejobb har siden starten i år 2000 vært en viktig bidragsyter for å bedre rekrutteringen i bransjen. Vi presenterer ledige stillinger for leger, sykepleiere og annet helsepersonell nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med Helsestillinger. Gjennom vårt ukentlige nyhetsbrev Ukeslutt kan din stilling nå ut til 10.000 fagpersoner. Hver annonse hos oss publiseres ut til faggruppen via flere websider i Norge, Sverige og internasjonalt. I tillegg benytter vi sosiale medier. Kontakt ellen@legejobb.no

Ledige stillinger annonseres her.

Tekst til annonsen kan du legge inn på dette skjemaet, så tar vi kontakt.

Del