Stilling ledig skjema

Treffsikker annonsering til riktig målgruppe!
Legejobb har siden starten i år 2000 vært en viktig bidragsyter for å bedre rekrutteringen i bransjen. Vi presenterer ledige stillinger for leger, sykepleiere og annet helsepersonell nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med Helsestillinger. Gjennom vårt ukentlige nyhetsbrev Ukeslutt kan din stilling nå ut til 10.500 fagpersoner. Hver annonse hos oss publiseres ut til faggruppen via flere websider i Norge, Sverige og internasjonalt. I tillegg benytter vi sosiale medier. Kontakt ellen@legejobb.no

Stillingsannonser på Legejobb når langt ut

1. Mini. Stillingsannonse på Legejobb.no kr 3.500,-.

2. Maxi. Stillingsannonse på Legejobb.no + Helsestillinger + Jobbportalen + spredning i ledende sosiale media kr 4900,-

3. Komplett. Maxi + publisering i hele Skandinavia + utsendelse med nyhetsbrevet Ukeslutt til 10.500 leger / helsearbeidere kr 6900,-.

PS: Alle priser gjelder fra bestilling til søknadsfristen utløper.

Informasjon om stillingen kan du legge inn her eller henvise til stedet stillingen er publisert.

For mer informasjon, ta kontakt med ellen@legejobb.no Tlf. 412 40 567

    Stilling ledig skjema
    Del