Skolefrukt som mulighet for SFO

For skoler som ikke har vanlig Skolefrukt er det mulig med ordningen på SFO.


Måltidene i SFO/AKS er viktig for helse og trivsel både på kort og lang sikt – frukt og grønt hører med. Staten subsidierer ordningen med kr 1,60 per stk., slik at tilbudet koster kommunen/skolen kr 3,80 inkl. mva per frukt/grønt.
Ønsker du å få Skolefrukt til din SFO eller har spørsmål kan du kontakte oss ved å ringe vårt kundesenter på telefon 648 50 900 eller ved å sende en e-post til post@skolefrukt.no.

Les mer om Skolefrukt på SFO her

Foreldre/foresatte kan selv bestille skolefrukt på SFO her

Opplysningskontoret for frukt og grønt, avd. Skolefrukt
Håndverksveien 31, 1405 Langhus.
Tel. +47 648 50 900
post@skolefrukt.no
skolefrukt.no
Del