Siste frist for å søke om penger til sjømat i undervisningen er 25. januar!

Fiskesprell gir økonomisk støtte til innkjøp av sjømat i undervisningen i mat- og helsefaget. Støtten er på kr 40 per elev på mellomtrinnet og kr 65 per elev på ungdomstrinnet.

Del