Nyheter for leger og helsearbeidere

Denne siden vil inneholde viktige nyheter for leger og helsearbeidere med fokus på fastlegers arbeid og allmennmedisin.

Flere og flere studier viser sammen­heng mellom kjøtt og kreft
DEBATT: Mange solide oppsummeringer viser at kjøtt gir kreft. Det er på tide at kjøttindustrien anerkjenner dette.
Les mer

Dårlige opplevelser i barndommen kan gjøre oss tidligere gamle
Forskere mener de er litt nærmere et svar på hvorfor.
Les mer

Periodisk faste: Nye studier viser potensial – og risiko
Faste kan være sunt og føre til et lengre liv, viser forskning. Men effektene er usikre og avhenger av både tilnærming og gener. Noen kan til og med ta skade av det.
Les mer

Kvinner over 65 år kan fortsette med hormon­behandling, viser ny studie
Mange kvinner slutter med hormonterapi når de blir eldre, blant annet fordi de er redd for å få brystkreft. Nå viser en ny studie at hormonbehandling beskytter mot en rekke andre sykdommer.
Les mer

Hva skjer egentlig når medisiner går ut på dato?
Noen legemidler kan bli farlige å bruke etter utløpsdato. Men trolig kaster vi også mye medisin som er helt fin.
Les mer

Å vokse opp på landet er kanskje ikke alltid så sunt likevel
Danske barn som vokser opp i et landbruksområde har en betydelig økt risiko for å utvikle en inflammatorisk tarmsykdom. Det motsatte gjelder de som lever sine første år i grønne områder med mye biologisk mangfold.
Les mer

Eldre kan trygt trene roligere med like godt resultat
Eldre mennesker kan gjerne holde litt igjen på treningen, viser en ny studie.
Les mer

Slik kan skift­arbeid påvirke både kropp og psyke
Amerikanske forskere har fulgt folk i 30 år.
Les mer

Med mindfullness og meditasjon kan man erfare samspillet mellom kropp, tanker, følelser og omgivelser
DEBATT: Våre opplevelser og erfaringer deles inn i «psykiske» eller «fysiske». Det tankebaserte versus det kroppslige. Dette er en temmelig avleggs tankegang i 2024 som bør problematiseres og løftes opp i akademia
Les mer

Stor oppgang i bruken av slanke­medisin i Danmark
Stadig flere dansker bruker slankemedisin for å gå ned i vekt. Mens andelen i 2021 var 0,3 prosent av befolkningen, var andelen steget til 2,4 prosent i fjor.
Les mer

Dette gir deg en høyere biologisk alder
Forskere har sjekket hjertehelsen til 280.000 amerikanere.
Les mer

Professor advarer mot opioidpiller: – Kan ødelegge livet ditt på veldig kort tid
De smertestillende medisinene gir en lykkerus som gjør hjernen avhengig og kan få dødelige konsekvenser.
Les mer

I fremtiden trenger du kanskje ikke ta faste medisiner like ofte som i dag
Norske forskere har utviklet en unik teknologi som gir superkrefter til medisiner basert på antistoffer. Da kan de både virke lenger i kroppen og bekjempe flere sykdommer.
Les mer

Med en ny app kan du forebygge migreneanfall uten medisin
Med en ny app kan du enkelt øve deg opp til å stresse ned. Det kan gi færre migreneanfall. Appen får signaler fra sensorer som registrerer kroppens respons på avspenningsøvelser.
Les mer

Hva kan vi gjøre for å få flere rusavhengige i arbeid?
Manglende kunnskap kan føre til de ikke får den hjelpen de trenger, mener forskere.
Les mer

Finnes det medisin mot aldring? Ja, her er 3 typer – men effekten er ikke bevist på mennesker ennå
Visse medisiner kan gi lengre levetid, hevdes det. Men resultatene gjelder hovedsakelig mus og ormer, understreker to aldringsforskere. Her vurderer de noen av de mest populære preparatene i anti-aldring-bølgen.
Les mer

Mer farlig åreforkalkning i kransarteriene hos menn enn hos kvinner
Tidligere har forskere sett på dette som ufarlig.
Les mer

Gen som verkar mot brystkreft, vert effektivt frakta til svulsten
Små bitar av RNA hemmar eit viktig kreftgen, men fyrst må dei kom seg til staden der dei skal verka.
Les mer

Studenter som drakk energidrikk, slet med søvnen: – Er få som drikker så store mengder kaffe
Over 50.000 norske studenter ble spurt om de brukte energidrikk og hvor godt de sov. De som drakk selv små mengder energidrikk, hadde klart større problemer med søvnen enn andre studenter.
Les mer

Nav-analyse: Folk med mye sykefravær er ikke gjengangere
Folk som har mye sykefravær i én periode, er ikke de samme som i neste periode, ifølge en analyse fra Navs forskere.
Les mer

Foreldretvist: Hvor bør det mekles, og hva kan familievernet bidra med?
DEBATT: Vi er all hovedsak enige med Lyngstad og Skjesol i deres konklusjon: Familievernkontorene må rustes opp, samtidig som vi beholder dagens meklingsordning i domstolen.
Les mer

Hjerneblødning: Hvordan redusere risikoen?
Rundt 1.500 nordmenn rammes av hjerneblødning hvert år. Det er vanskelig å gripe inn i tide fordi det skjer så raskt. Men det finnes måter å minimere risikoen på.
Les mer

Selv små mengder lakris kan gi høyere blodtrykk
Bare 3 gram lakris om dagen gir friske personer høyere blodtrykk, viser ny studie. Det er enda mindre enn man tidligere har trodd.
Les mer

Long covid gir ikke varige skader i hjernen, ifølge ny, norsk studie
Unge folk med senfølger fra covid-19 gjorde det like bra på tester som andre.
Les mer

ME kan skyldes ubalanse i hjernen
– Vi kan ha identifisert det fysiologiske senteret for utmattelse, sier forsker bak en omfattende studie som har fått stor oppmerksomhet.
Les mer

Snart kommer årets første flåttbitt. Får du virkelig dårligere behandling i Norge hvis du blir syk?
Myten om at Norge er dårligere på å behandle borrelia, stemmer ikke. Men på ett felt ligger vi bak andre land.
Les mer

Kan blod fra unge mennesker bremse Alzheimer?
Norske forskere skal teste en mulig ny behandling mot Alzheimers sykdom.
Les mer

Kan BCG-vaksinen beskytte mot Alzheimers sykdom?
Det ser lovende ut, sier norsk forsker. Det å påvirke immunsystemet kan kanskje forebygge Alzheimers sykdom.
Les mer

Tannleger kan ikke nok om rotfyllinger
– Rotfylling må få mye større plass på tannlegestudiet, ifølge forsker.
Les mer

Ungdom som ikke drikker, har et annet forhold til foreldrene sine
På hvilken måte skiller ungdommer som ikke drikker alkohol seg fra de som drikker? Nå har forskerne fått noen svar.
Les mer

Plast rundt maten din inneholder skadelige stoffer
Plast kan inneholde kjemikalier som påvirker både hormonbalanse, forbrenning og overføring av kroppens signaler.
Les mer

Kvinnehelse: Er trening en glemt behandling?
KRONIKK: At trening virker positivt for personer med langvarige smerter er velkjent. Men trening er sjelden en del av behandlingen for kvinner med endometriose.
Les mer

Forskere lot 36 lik råtne og oppdaget noe som kan gi politiet et nytt verktøy i drapssaker
Ved å analysere mikroorganismer i huden på 36 lik har forskere oppdaget en ny teknikk som gjør det mulig å fastslå dødstidspunktet i opptil 21 dager.
Les mer

Pandemien endret kommuneoverlegens rolle
Legene ser nå et større behov for å prioritere beredskap og være tettere på beslutningene i kommunene.
Les mer

Vi trenger en etikk­revolusjon i hjemme­sykepleien
KRONIKK: For å møte behovene til dagens og morgendagens eldre, må ansatte i hjemmesykepleien få bedre støtte og rom for å drøfte de etiske dilemmaene de står overfor.
Les mer

Én milliard mennesker i verden lever nå med fedme
Fedme blant voksne har mer enn doblet seg på verdensbasis siden 1990. Blant barn og unge er tallet firedoblet.
Les mer

Forskarar skreddar­syr bakteriar for å lage nye vaksinar
Bakteriar lagar små, runde kuler som kan brukast i nye vaksinar. Det vanskelege er å få produsert nok av dei.
Les mer

Paracetamol kan påvirke utviklingen av hjerneceller hos fosteret
For første gang har forskere utsatt stamceller under utvikling fra det tidligste fosterstadiet, for paracetamol. Resultatene viste at en rekke biologiske prosesser blir påvirket.
Les mer

Forskere er på sporet av vaksine mot bakterie som kan være farlig for nyfødte
Når GBS-bakterier først er farlige, kan de i verste fall føre til død. Amerikanske forskere har oppdaget et protein som kan lede frem til en vaksine for gravide.
Les mer

Allerede som treåring kan genene gi deg høyt blodtrykk
Gener som forbindes med høyt blodtrykk, påvirker blodtrykket allerede tidlig i livet. Men du kan gjøre noe med det.
Les mer

– Personlighet er et lotteri som påvirker hvordan vi gjør det på skolen
Forskere har sett på søsken med ulik personlighet for å finne ut av hva som gjør seg best – og dårligst – på skolebenken.
Les mer

Forskere tror de forstår hvorfor noen får hjernetåke etter koronasykdom
– Det går tydelig fram at det har skjedd endringer i hjernen til disse pasientene. Dette er et lite gjennombrudd i forskningen og viktig for dem som lider av dette, mener norsk forsker.
Les mer

De som sluttet med slanke­medisin, la på seg nesten alt igjen
Men det er mulig å opprettholde vekttapet etter å ha sluttet, viser en dansk studie.
Les mer

Forskere har oppsummert 150 studier om hva øl, vin og sprit gjør med hjernen
Sliter du med hukommelsen? Da kan det skyldes for mye alkohol. Jo mer vi drikker gjennom livet, jo mindre hjernevolum sitter vi igjen med når vi blir gamle.
Les mer

Norske forskere har utviklet et verktøy som kan fange opp avvik i pasientbehandling på en ny måte
– Drømmen er at metoden skal bli et nyttig bidrag til mer individtilpasset sykdomsbehandling, sier Michael Baumgartner.
Les mer

FHI: Yngre er mer positive til å bruke høreapparat enn eldre
Yngre mennesker har lavere terskel for å ta i bruk høreapparat enn eldre som hører like dårlig, viser en ny studie.
Les mer

De nye medisinene mot Alzheimers har beskjeden effekt, ifølge ny studie
Et av disse medikamentene kan bli godkjent i Norge i år. – Den moderate effekten må veies opp mot risikoen for bivirkninger, mener Geir Selbæk.
Les mer

Har du også forsømt knipeøvelsene i årevis? Slik trener du bekkenbunnen best
Musklene i bekkenbunnen gir kvinner kontroll over urinen og menn bedre ereksjon. Men hvordan kan de trenes?
Les mer

Muskelstyrke kan påvirke seksualfunksjon hos aldrende menn
Muskelstyrken kan spille en større rolle for voksne menns seksualliv enn man kanskje har trodd.
Les mer

Å ha for lite penger kan også gjøre deg fysisk syk
Mange studier har slått fast at det er en sammenheng mellom det å slite økonomisk og å ha psykiske helseproblemer. Nå ser forskere hvordan økonomiske problemer også kan gjøre deg fysisk syk.
Les mer

Hvordan kan ungdom med ADHD få bedre oppmerksomhet?
POPULÆRVITENSKAP: I et nytt forskningsprosjekt undersøker vi om ungdom med ADHD får det bedre på skolen og på fritiden med hjernetrening
Les mer

Snart slipper du kanskje å ta influensa­vaksine hvert år
Den samme vaksinen kan beskytte mot flere varianter av influensaviruset.
Les mer

Ny behandling for ustabil personlighets­forstyrrelse
Mange med diagnosen ustabil personlighetsforstyrrelse merker at langvarig innleggelse ikke gjør dem bedre rustet til å takle hverdagen utenfor. Krisepakke er et nytt behandlingsopplegg som skal bøte på dette.
Les mer

Vi trenger en oppdatert forståelse av vold
KRONIKK: Det er velkjent at omfangsstudier av vold og overgrep gir et svært godt grunnlag for å sikre kunnskapsbasert politikkutforming.
Les mer

Kraftig økning i unge uføre – forskere peker på AAP som hovedgrunn
Antallet unge som får innvilget uføretrygd, har doblet siden starten av forrige tiår. Nav mener årsaken er de strenge reglene for arbeidsavklaringspenger.
Les mer

Barn som er mye sinte, kan ha psykiske lidelser
Hva ligger bak når barn er voldelige og aggressive? Det har norske forskere nå undersøkt.
Les mer

Prøveprosjekt hos fastlegene ga mer tilfredse pasienter
Både leger, sykepleiere og pasienter er fornøyde etter å ha testet mer samarbeid hos fastlegene. Erfaringene spilles videre til Helse- og omsorgsdepartementet.
Les mer

Unge voksne med barneleddgikt har fått redusert livskvalitet
POPULÆRVITENSKAP: Barneleddgikt påvirker livskvaliteten. Verst går det ut over fysisk aktivitet, arbeid og skole og selvbilde.
Les mer

Bør ensomhet bli en diagnose?
Forskere har litt ulike oppfatninger om hva som kan løse ensomhetsproblemet.
Les mer

Hvordan blir urin gult? Forskere mener de har løst mysteriet
Gulfargen til urin og brunfargen til avføring stammer fra det samme røde stoffet i blodet. Men en del av forvandlingen har vært en gåte.
Les mer

Vår chatbot kan hjelpe mennesker med arvelig kreft
KRONIKK: Vi har undersøkt hvilken nytte personer med arvelig kreft har av en chatbot. Svarene sier noe om hvilken plass kunstig intelligens kan ha i helsetjenesten.
Les mer

Kan mennesker med et alkoholproblem være egnede bilførere, eller bør de fratas førerkortet?
KRONIKK: En del pasienter med alkoholbrukslidelse fratas førerkortet. En ny studie viser at det er stor variasjon i helsepersonells vurderinger, og at det er behov for bedre kriterier for å konkludere med inndragning av førerkortet.
Les mer

Hvordan gikk det med de som sluttet med slankemedisiner?
Norsk forsker er skeptisk til resultatene av ny studie.
Les mer

Noen antibiotika gir mer multiresistents og sykdomsfremkallende E. coli
Forskning har vist en klar årsakssammenheng mellom bruk av en bestemt type antibiotikum og økt forekomst av en multiresistent E. coli-klone.
Les mer

Antallet hundre­åringer i Norge er tredoblet
Det kan bli enda flere i årene som kommer.
Les mer

– Høyere utdanning hjelper oss til å ta vare på helsa
Hvert års ekstra utdanning minker risikoen for å dø med nesten to prosent, viser ny studie. Dette gjelder i hele verden.
Les mer

Ansatte i barnevernet synes sakkyndige får for mye makt
– Vi trenger rapporteringssystem hvor de barnevernsansatte kan melde fra bekymringer ved kvaliteten på sakkyndiges arbeid og kompetanse, sier forsker.
Les mer

Flere unge har blitt ensomme – disse er spesielt utsatt
Hvorfor blir flere ungdommer ensomme? To norske forskere har noen mulige forklaringer.
Les mer

Psykolog frykter drapsbølge kan trigge flere til å drepe
Medienes omtale av mange drap på kort tid, kan sette flere kvinner i fare, advarer psykolog Per Isdal. Tvert imot, økt bevissthet beskytter, mener en voldsforsker.
Les mer

Nordmenn brukte mer legemidler i fjor
Nordmenn brukte reseptpliktige legemidler til en verdi av 35,2 milliarder kroner i fjor. Det er en økning på nesten 4 prosent fra året før.
Les mer

Diabetesmedisin uten sprøyter? Nå tester forskere ut spiselig insulin
Den nye insulinmedisinen er testet på bavianer, mark og mus med lovende resultater. Medisinen skal testes på mennesker i 2025.
Les mer

Så skadelig for tannkjøttet er det å snuse, ifølge norsk studie
En gruppe var mer utsatt for permanente skader på tannkjøttet.
Les mer

Er long covid helt normalt, en ny sykdom eller massehysteri?
KOMMENTAR: Noen forskere leter i blod og celler, andre mener long covid er en psykisk og sosial sykdom. Fortsatt mangler vi svar.
Les mer

De med høy utdanning drikker mer enn de med lav utdanning. Likevel får de færre alkoholskader
Folk med høyere utdanning har stort sett bedre helsevaner enn folk med lavere utdanning, men ikke når det gjelder alkohol.
Les mer

Kunstig intelligens enkelt forklart
AI eller kunstig intelligens eller bare KI? ChatGPT. Maskinlæring. Språkmodell. Er du også forvirret?
Les mer

Endringer i musklene til pasienter med long covid ble verre etter trening
– Det er umulig å bortforklare det biologiske fenomenet som vi ser, sier norsk forsker. Samtidig er trening kanskje nøkkelen til å bli frisk igjen.
Les mer

Ny forskning: Behandlingsanbefalinger for hofte- og kneartrose
De europeiske anbefalingene for grunnbehandling av hofte- og kneartrose er oppdatert, basert på ny forskning. Det er uhyre viktig at personer med artrose får riktig behandling for å minske smerter og forbedre funksjonen – og også livskvaliteten.
Les mer

Drap kommer ikke som lyn fra klar himmel
Til drapene vi har sett i januar kommer vanligvis en forhistorie med vold. Forebygging av partnerdrap handler derfor i stor grad om bedre innsats mot vold i nære relasjoner.
Les mer

Ny medisin kan gi pasienter med diabetes type 1 et lettere liv
Forskere i Trondheim utvikler en ny insulinmiks for diabetikere som daglig setter insulin på seg selv. Nøkkelen er et hormon som får de minste blodårene til å slappe av på innsiden.
Les mer

Ensomhet og alkoholmisbruk kan føre til demens. Også før vi blir gamle
Også yngre kan utvikle demens, selv om det er svært sjelden. Nå har et stort forskningsprosjekt kartlagt risikofaktorene. Det handler om langt mer enn genetikk, viser en ny studie.
Les mer

Verdens første potenspille ble oppdaget ved en tilfeldighet
Hadde det ikke vært for en arbeidsledig gruvearbeider i Wales som ikke var flau over ereksjonen sin, så hadde kanskje Viagra aldri eksistert.
Les mer

Vil du leve lenge? Da bør du høre hva andre sier
Voksne som bruker høreapparat reduserer risikoen for å dø tidlig med nesten 25 prosent, ifølge en ny studie.
Les mer

Psykiske problemer går i arv – men enkle grep kan bryte den onde sirkelen
For første gang er sammenhengen mellom foreldres og barns psykiske helse dokumentert på befolkningsnivå. Tiltak som hindrer at psykisk sykdom går i arv, virker best i familier med høy utdanning, viser ny forskning.
Les mer

Danske forskere finner enkel måte å forbedre nattesøvnen på
Hvis du blir 80 år gammel, vil du tilbringe 25 av dem med å sove, for det meste på soverommet. Derfor har forskere undersøkt sammenhengen mellom ventilasjon på soverommet og søvnkvalitet.
Les mer

Tidsbegrenset spising kan hjelpe noen med å gå ned i vekt
Men det er ett verktøy blant mange og må tilpasses den enkeltes hverdag for å være effektivt, ifølge forsker.
Les mer

Få unge flyktninger søker psykisk helsehjelp. Kan digitale tjenester være løsningen?
KRONIKK: Digitale psykiske helsetjenester, som for eksempel chattetjenester og «spørsmål og svar», gjør at ungdommene ikke trenger å føle seg stigmatisert, da ingen trenger å vite at de søker hjelp.
Les mer

Skal alle voldtekter anmeldes?
Hvorfor velger så mange å ikke anmelde voldtekter? Belastningen ved å fortelle om overgrepet og det å eie sin egen fortelling om hva som skjedde, kan være avgjørende, viser forskning.
Les mer

Kvinner som sliter med å bli gravide, har høyere risiko for å få keisersnitt
Kvinner som tar keisersnitt, har større problemer med å bli gravide. Og de som har problemer med å bli gravide, har større sannsynlighet for å føde med keisersnitt.
Les mer

Forskere advarer helsepersonell: Økt kokainbruk kan gi mer hjertesykdom
I 2023 økte bruken av kokain i Norge. Nå mener to rusforskere at helsepersonell bør ha øynene oppe for konsekvensene.
Les mer

Forsker om ekstremkulden: – Det finnes ikke barneklær som er varme nok
Sibirkulden er på vei mot Norge, og til helgen kan det bli ned mot 27 minusgrader i Oslo. Det kan være farlig for små barnekropper, advarer kuldeekspert.
Les mer

Nyheter fra 2023

Er det mulig å forebygge aldring? Og er det egentlig så lurt?
Vi blir mange flere gamle. Det gir noen utfordringer både for pensjonssystemet og helsevesenet vårt. Samtidig står nå forskere på laboratorier mange steder i verden og forsker på medikamenter som kan gjøre oss enda eldre.
Les mer

Slankemedisin er veldig nyttig for mange. Men nå går det for fort, mener fastlege og fedmeekspert
Fastlegene opplever uke for uke en stor økning i etterspørselen fra pasienter. Men det er fortsatt mye vi ikke vet om medisinene, advarer leger.
Les mer

Nye funn om hvordan hjernen lagrer minner: – Dette er et gjennombrudd
Hvordan husker du hva som skjedde i går, eller i barndommen, eller akkurat nå? Norske forskere er på sporet av en ny og viktig brikke i det store puslespillet som er hjernen vår.
Les mer

Hypokondere dør tidligere enn andre
Frykten for sykdom blant hypokondere kan ha noe for seg. De dør tidligere og er mer utsatt for alvorlige sykdommer enn andre, viser svensk studie.
Les mer

Flere kvinner enn menn sover dårlig
– Vi ser en helt tydelig kjønnsforskjell når det gjelder søvn, og det er rart at kvinners søvn ikke har vært mer spesifikt forsket på, sier søvnforsker Elisabeth Flo-Groeneboom. Hun har noen råd.
Les mer

Strid om norsk ME-studie.Hva viser den egentlig?
I fem år har forskere undersøkt hvordan ME-syke opplever tilbudet de får fra det offentlige. Studien har fått mye oppmerksomhet og blitt tatt opp på Stortinget. Men den får kritikk.
Les mer

Noen barn fødes med celler som eldes raskere enn vanlig. Ny studie tyder på at et kosttilskudd kan hjelpe dem
Vitamintilskuddet gir håp til barn med den sjeldne sykdommen som det ikke finnes behandling for.
Les mer

Forslag om å endre abortnemndene støttes av forskning
Abortutvalget foreslår flere større endringer i dagens abortlov. Forskning viser at det særlig er behov for å gi bedre oppfølging til kvinner i etterkant av en abort.
Les mer

Personer med kort utdannelse dør oftere av kreft, men en enkel løsning kan gjøre en forskjell
Det kan være liv å redde og penger å spare ved å gi mer målrettet informasjon om kreft, ifølge en ny studie.
Les mer

Utviklingshemmede fikk ikke komme inn på kjøkken, stue og felles oppholdsrom under pandemien. – Ulovlig, sier forsker
Mange ble sosialt isolert og fikk ikke god nok helseoppfølging. Forskere kaller det menneskerettighetsbrudd.
Les mer

Folk har urealistiske forventninger til fargen på tennene, sier tannleger. – Jeg syns ikke tannbleking er noe tannleger skal drive med
– Vi er ikke en del av kosmetikkbransjen, sier tannlege Line Bjerklund Pedersen.
Les mer

Er tannbleking egentlig skadelig?
– Blekemiddelet er syre, så det er ikke noe vi anbefaler at man gjør for ofte, sier forsker Aida Mulic.
Les mer

Islandske forskere fant «dårlige gener» som kan forkorte livet hos 1 av 25 personer
Forskerne på Island har undersøkt 73 gener knyttet til sykdommer vi i dag vet at kan forebygges eller behandles.
Les mer

Studie: Tydelig økt risiko for demens hvis du har svekket hørsel
Dårlig hørsel hos eldre – som det er mulig å gjøre noe med – er blant de viktigste faktorene som øker risikoen for å utvikle demens, viser en studie.
Les mer

Det er viktigere å ha en fastlegeordning enn å ha den samme fastlegen
Å bytte fastlege har mindre negative helseeffekter enn antatt, så lenge informasjon om pasienten blir ivaretatt, viser en ny studie.
Les mer

Nye immunceller er oppdaget i munnslimhinnen. Det kan ha betydning for pasienter med tungekreft
Forskere er i ferd med å tegne opp et nytt kart for immunforsvaret i den orale slimhinnen.
Les mer

Svensk studie viser at vaksiner beskytter mot long covid
Risikoen for long covid var betydelig lavere hos dem som allerede var vaksinert før de fikk sin første covid-infeksjon.
Les mer

Slik tror vi hjerneslag kan behandles bedre
DEBATT: Mange kjenner noen som har hatt et hjerneslag. Hjerneslag er en av de sykdommene som dreper og invalidiserer flest nordmenn årlig. Det er derfor et stort behov for bedre behandling.
Les mer

Kvinner har høyere sykefravær enn menn, men vi vet ikke hvorfor
– For å forstå hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn, må vi se på helheten i livet kvinner lever, sier forsker.
Les mer

Denne pillen kan overvåke kroppen innenfra
Den kan brukes på søvnapné og overdoser, ifølge forskerne. Problemet er at pillen forsvinner i do etter kort tid.
Les mer

Flere får kikhoste: Her er det du trenger å vite
Stadig flere blir smittet av kikhoste. Hvordan smitter det, hvem bør passe ekstra på, og hvor lenge varer sykdommen?
Les mer

Billige migrene­medisiner fungerte like bra som dyre
Det kan være godt nytt for pasientene, ifølge forsker.
Les mer

Hjernen blir sliten av digitale møter
Du ser deg selv. Du må sitte stille. Du er til stede, men likevel ikke. Hjernen må jobbe hardere i nettmøter, ifølge svensk forsker.
Les mer

Genforsking kan gi bedre behandling av sjelden autoimmun sykdom
Pasienter med en spesiell type autoimmun sykdom kan i framtiden få bedre og mer persontilpasset oppfølging dersom genene deres blir kartlagt.
Les mer

Enslige kan oppleve kreft­behandlingen som vanskeligere
Å gjennomgå strålebehandling ser ut til å oppleves dårligere for de som ikke har noen nære relasjoner å få støtte og hjelp fra.
Les mer

Barn med alvorlige smerter får for lite hjelp
Nesespray med smertestillende kan være en løsning for barn som ikke liker sprøyter. Nå kan det bli endring i nasjonale retningslinjer.
Les mer

Nesten alle har plakk i blodårene
Nå har en forsker funnet en metode som han mener raskere kan finne ut hvor farlig dette plakket er for hjertet og hjernen vår.
Les mer

Pasienter får svar på ett minutt av kunstig intelligens på norske sykehus
Sykehusene i Bærum, Drammen og Kongsberg har tatt i bruk KI for å analysere røntgenbilder. Pasienter får lynkjapt svar på om de har beinbrudd. Nå skal resten av landet få løsningen.
Les mer

Enterokokker er bakterienes «dr. Jekyll and mr. Hyde»
POPULÆRVITENSKAP: De har vært her lengre enn dinosaurene, og de kan skape skikkelig trøbbel for oss når de først bestemmer seg for det. Møt mikrobiologiens kanskje verste hardhauser, enterokokkene.
Les mer

Er det sunt å spise egg?
Egg splitter både folk og forskere. Nå har en forskergruppe i USA gjort en ny og annerledes studie.
Les mer

Private helseleverandører klager Norge inn Esa
To kommersielle omsorgsselskap klager Norge inn for Esa. De mener Norge gir ulovlig statsstøtte til ideelle organisasjoner i helse- og omsorgssektoren. NTB
Les mer

For mye rundt midjen? Det er mulig å helt fjerne risikoen for hjerte- og karsykdommer
Forskerne har gode nyheter til dem som har størst risko for å få slike sykdommer.
Les mer

God selvregulering hos barn kan avgjøre hvilke liv de får
God selvregulering kan ikke bare gjøre hverdagen bedre for barna. Det kan også ha noe å si for hvordan det går med dem resten av livet.
Les mer

Vi må snakke om bruk av tvang mot demente
KRONIKK: I fremtiden forventer vi at flere personer med demens bor lengre hjemme og at utfordringen med at personer som motsetter seg hjelp derfor vil øke, skriver kronikkforfatterne.
Les mer

Kreftforeningen med løft til livsviktig kreftforskning
Kreftforeningen gir 220 millioner kroner til forskning i det som er deres suverent største forskningstildeling noensinne.
Les mer

Slik kan synshemmede få hjelp av kunstig intelligens
Navigasjonsverktøy for synshemmede er ofte upraktiske, ikke-bærbare og krever mye opplæringstid. Raske fremskritt innen kunstig intelligens og stadig mer datakraft i smarttelefoner gir nye muligheter.
Les mer

Det er umulig å skille mellom autisme og dårlig sosial forståelse
– Det finnes ingen absolutt grense for hvem som har autisme . Derfor gir det først mening å sette en diagnose hvis man har problemer i hverdagen, sier forsker og psykiater.
Les mer

Vi må «høre» pasientens stemme i journalen
Eldre pasienter med flere diagnoser trenger som regel hjelp fra ulike aktører i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Den felles innsatsen må koordineres, men hvor er pasientstemmen i journalen?
Les mer

Dette er plagene prostata­pasienter sliter med etter behandling
Ny studie om senskadevirkninger av behandling for prostatakreft viser at pasienter har flere plager enn antatt.
Les mer

Slik kan gravide få hjelp ved bekkenplager
Stine Vindenes sleit med store smerter i rygg og bekkenledd i graviditeten. Etter at ho fekk treningsøvingar frå ein spesialist, klarte ho endeleg å gå tur utan å halte i fleire dagar.
Les mer

Ny metode for å finne bakterier kan bidra til mindre bruk av antibiotika
Forskere har funnet frem til en metode som identifiserer bakterier enkelt, billig og mer presist enn før. På sikt kan metoden muligens bidra til mindre bruk av antibiotika.
Les mer

Dei som ammar kan trygt bruke allergimedisin.­
– Det er heilt utruleg at ingen har teke tak i dette før no
Dei reseptfrie legemidla Cetirizin og Zyrtec er trygge å bruka for dei som ammar.
Les mer

Flere får allergi og eksem mot dette konserveringsmiddelet
Frisører er en av yrkesgruppene med høyest risiko for å utvikle håndeksem. Tallet på nordmenn med kontaktallergi og allergisk eksem mot konserveringsmiddelet MI har økt kraftig siden 2008. Hos en tredjedel av pasientene er allergien koblet til eksponeringer på jobb.
Les mer

Menn har høyere kreftrisiko enn kvinner
Menn har 30 prosent høyere risiko enn kvinner for å få kreft, og 43 prosent høyere risiko for å dø av kreft, viser utregninger fra Kreftregisteret.
Les mer

Kan D-vitamin fore­bygge vinter­depresjon?
Personer med vinterdepresjon har ofte lite D-vitamin. Kan man bare ta D-vitamintilskudd og unngå depresjon?
Les mer

Forsker: Når barn fortrenger seksuelle overgrep, betyr ikke det at opplevelsene forsvinner fra kroppen
Barns oppførsel kan gi viktig informasjon om seksuelle overgrep, mener forsker.
Les mer

FHI: Økt risiko for dødfødsel etter infeksjon med covid-19
Kvinner som hadde covid-19-infeksjon under svangerskapet, hadde økt risiko for dødfødsel. Det er likevel svært sjeldent, ifølge Folkehelseinstituttet.
Les mer

Ny, forenklet terapi kan hjelpe mot selvskading
Forskjellige former for selvskading har økt kraftig de siste årene, særlig blant unge. En ny, forenklet terapi kan gjøre at flere unge får raskere hjelp.
Les mer

Ny teori om long covid: Lave nivåer av serotonin kan gi hjernetåke og tap av minne
Pasienter med long covid hadde lave nivåer av signalstoffet serotonin i blodet, ifølge en ny studie.
Les mer

Hjelper det å spørre folk om de har selvmordstanker?
For første gang i verden rettes en opplysningskampanje om selvmord mot befolkningen i et helt land. Det skjer her i Norge.
Les mer

Å hjelpe gamle foreldre med alt det digitale er nå blitt den vanligste hjelpen
Voksne hjelper nå sine eldre foreldre mest med digitale utfordringer, viser en studie.
Les mer

Dårlig kontroll på tiden avslører demens
Å miste styringen med tid og avtaler fører til engstelse hos folk med demens. Men hjelpemidler kan gjøre dem mer selvstendige.
Les mer

Det er titusener av psykopater i Norge. De er vanskelige å avsløre
De har oppblåst selvbilde og lite empati. De manipulerer og svindler andre. Det er titusener av dem i Norge. Men de kan være vanskelige å avsløre, sier psykolog Pål Grøndahl i sin nye bok om psykopati.
Les mer

Personer med schizofreni har en genetisk tilbøyelighet for røyking og en redusert risiko for fedme
Likevel sliter mange i denne pasientgruppen med fedme. Det tyder på at ikke-genetiske faktorer bidrar til vektøkningen.
Les mer

– La ungdommene få være mer i fred, oppfordrer psykolog
En hel ungdomsgenerasjon sykeliggjøres. Den voksne kulturen bør heller beskytte ungdommens rom slik at de får tid til å finne seg selv, mener psykologspesialist Per Are Løkke.
Les mer

Norsk barnevern er på kollisjonskurs med Europa
Det er et tydelig skille mellom måten domstolene i Norge og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fatter avgjørelser på i barnevernssaker.
Les mer

Mulig ny behandling for blodkreft
En ny immunterapi gir håp om ny og effektiv behandling for den vanligste leukemiformen for voksne.
Les mer

Kvinner på p-pillen blir 13 prosent surere en gang i måneden, ifølge ny studie
Mange p-piller gir en månedlig blødning som skaper PMS-lignende symptomer. Blødningen er helt unødvendig.
Les mer

Retten til fri tannbehandling for voksne med psykiske lidelser framstår nærmest som et lotteri
KRONIKK: I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse; visste du at: Bor du hjemme og trenger hjelp til å få på sokker, får du gratis tannbehandling. Trenger du ikke hjelp med sokkene, mister du tannbehandlingen. Sånn kan vi ikke ha det!
Les mer

FHI anbefaler at gravide vaksineres mot kikhoste
Danmark har erklært kikhoste-utbrudd. Norge har også en økning. Nå vil Folkehelseinstituttet at gravide vaksineres for å beskytte babyen.
Les mer

Norske kommunar manglar høgt kvalifiserte sjukepleiarar
Det kjem fram i ein studie om kvaliteten ved kommunale institusjonar.
Les mer

Bør pasienter bli spurt om sin psykolog-opplevelse? Dette sier politikerne
Psykologforeningen ga en klar bestilling til politikerne: Få på plass et verktøy hvor pasientene kan fortelle om sine erfaringer med psykologen. Nå har han fått svar.
Les mer

Ny studie: Perfeksjonistar er meir utsette for mentale helseproblem
– Dei blir aldri fornøgde og har store bekymringar for å mislykkast, seier forskar Annett Stornæs. Ho har undersøkt elevar på spesialiserte ungdomsskular.
Les mer

Halvparten av ME-syke mener de ikke får hjelp av helsetjenestene og NAV
Det viser studier Fafo og Sintef har gjort. Men de som har blitt friske, er ikke med i undersøkelsene, og det svekker resultatene, mener professor på Universitetet i Oslo.
Les mer

Da bedriften slet økonomisk, begynte flere ansatte å spise antidepressiva
Bruken av medisiner mot depresjon økte ikke bare blant de som mistet jobben. Også de som sto i fare for å gjøre det, spiste mer medisin da finanskrisa kom i 2008. Dette viser en ny studie fra Nederland.
Les mer

En ny og rimeligere malariavaksine vil kunne redde flere hundre tusen liv
Malaria tar over 600.000 liv hvert år. Etter over 30 års forskning har verden nå fått to vaksiner mot den livstruende sykdommen, som spres fra mygg.
Les mer

Ny metode gjør det enklere å forske på bukspyttkjertel­kreft
Forskere har funnet en måte å lage bukspyttkjertelceller fra helt andre celletyper. Det kan bidra til at det går raskere å finne nye behandlingsmetoder mot bukspyttkjertelkreft.
Les mer

Forskere håper å kunne forebygge diabetes type 1 hos barn
En fersk studie viser at medisiner mot virus reduserer tap av insulin hos barn med diabetes type 1. Resultatet gir håp om at det er mulig å bremse og kanskje etter hvert forebygge sykdommen.
Les mer

60- til 90-åringer får sjeldnere demens enn før, viser norsk studie
Likevel øker det totale antallet som lever med demens.
Les mer

Folk kan bli friske av ME, long covid og utbrenthet, ifølge 50 forskere og leger
– Bare det å si at ME ikke kan helbredes, gjør at pasientene blir usikre, stresset eller redde, og de mister naturlig nok håpet. Dette gir dårligere helse, sier Silje Endresen Reme.
Les mer

Slik kan de med mest tannlege­skrekk få orden på tennene
De som har vært usatt for tortur og overgrep, unngår ofte å gå til tannlegen. Derfor får de et helt spesielt tilbud for at de skal våge å gjennomføre behandling.
Les mer

Kva skjer når kroppen får for lite energi?
Kroppen treng energi for å fungere på trening og i kvardagen.
Les mer

Tiden leger ikke alle sår. – Lang og kronisk sorg kan være en diagnose
Noen ganger blir sorgen så komplisert at det blir en egen diagnose og man trenger profesjonell hjelp.
Les mer

Selvmord øker blant eldre: – Hjemme­tjenesten har et viktig ansvar
Økningen i antallet selvmord har vært størst blant eldre over 80 år de siste årene. Helsepersonell kan avdekke selvmordsrisiko blant eldre, men mangler nødvendige ressurser, ifølge ny studie.
Les mer

Vold og traumer i barndommen øker faren for misbruk av alkohol
Særlig gutter er utsatt, sier forsker.
Les mer

Er det virkelig tryggere å bli operert av en kvinnelig kirurg?
Forskning tyder på at kvinnelige kirurger er litt hendigere med kniven enn sine mannlige kolleger.
Les mer

Er det noe vits med ståpult?
Mye forskning tyder på at variasjon er nøkkelen til en smertefri kropp hos folk som jobber på kontor.
Les mer

Det teoretiske grunnlaget for psykologien vakler. Ingen vet om teoriene er riktige
– Som terapeut må du være klar til å forlate metoden du kan og liker dersom den ikke gir mening for pasienten, sier forsker Andreas Høstmælingen.
Les mer

Eldre bør vurderes grundig før de får strålebehandling mot kreft: – Norge ligger etter
Med alderen øker risikoen for kreft. Men aldersrelaterte utfordringer blir ikke godt kartlagt og tatt hensyn til ved kreftbehandling, mener forsker.
Les mer

Delirium kan skyldes en akutt diabetes­lignende tilstand i hjernen
Forskere har gjort nye oppdagelser som viser at personer med akutt forvirring har lignende endringer i spinalvæsken som pasienter med diabetes.
Les mer

Én av fem nordmenn har tinnitus – men behandlings­tilbudet er for dårlig
Forskere konkluderer med at mange har unødige plager og at tilbudet til pasienter med tinnitus svikter på svært mange nivå.
Les mer

Bergen-forskere får millioner til ME-forskning
Nå skal forskere i Bergen granske om ME skyldes en autoimmun reaksjon som senker energiomsetningen i cellene.
Les mer

Derfor er årsaken til fedme fortsatt et mysterium
Det finnes mange myter om hvorfor stadig flere får fedme. Men det er ikke så enkelt som mange tror.
Les mer

Nye metoder kan gi bedre stråle­behandling av kreft
Nye forskningsfunn bidrar til å gjøre strålebehandling av kreft mer presis. Da blir den mer skånsom og effektiv. Pasienten slipper kanskje å være så dårlig etterpå.
Les mer

Ektemannen fikk diagnosen Alzheimer. Nå forsker hun på hvordan det er å være pårørende
I årevis har professor i pedagogikk Kitt Lyngsnes forsket på skole, elever og lærere. Det gjør hun for så vidt fortsatt. Men nå pløyer hun i tillegg helt ny forskningsmark. Og det med en tyngde og legitimitet få andre forskere kan vise til.
Les mer

Kunstig intelligens kan gjøre det mulig å oppdage Alzheimer tidligere
Med støtte fra kunstig intelligens kan det bli enklere for leger å stille diagnoser for flere pasienter på et tidligere tidspunkt – og det gjelder mange sykdommer.
Les mer

Noe er galt i forskningen på psykologi
Nesten alle studier innen psykologi bekrefter det forskeren trodde. Bør det få alarmene til å ringe?
Les mer

Nyfødte opplevde mindre smerte når de hørte på musikk
Musikk kan lindre smerten spedbarn får av å bli stukket i hælen, antyder en ny studie.
Les mer

Ungdom trenger ungdoms­vennlig psykisk helsehjelp
KRONIKK: En ungdomsvennlig psykisk helsetjeneste vil kreve fundamental endring i helsetilbudet. Her er våre tre anbefalinger.
Les mer

Kirurger fjerner ofte dette organet, men det kan vise seg å være en fatal feil
Brisselen har lenge vært ansett som overflødig for voksne, men en ny studie viser at den kan være viktig.
Les mer

Helseplager ved overgangsalderen kan være en viktig årsak til at mange kvinner i 50-årene fases ut av arbeidslivet
– Det trengs politiske tiltak for å holde flere kvinner i arbeid, sier forskerne Inger Haukenes og Silje Mæland. De ønsker politisk handling for å gi flere kvinner mulighet til å bli værende i arbeid.
Les mer

En av tre 18-åringer har aldri hatt hull i tennene
Tannhelsa til barn og unge fortsetter å bli bedre, særlig i den eldste gruppa. Gjennomsnittlig antall tenner med hull går ned. Andelen med null hull øker.
Les mer

Kan bruk av desinfeksjonsmidler gi antibiotikaresistens?
Ja, mener forskere, som mistenker at desinfeksjonsmidler brukt i matproduksjon faktisk kan øke det globale folkehelseproblemet.
Les mer

Det er bra for kvinner å ha noen kilo ekstra når de kommer i overgangs­alderen
Én av tre kvinner brekker noe når de kommer i overgangsalderen. Kvinner med noen kilo for mye på kroppen er bedre beskyttet mot brudd, viser forskning.
Les mer

Akupunktur kan hjelpe mot kronisk tretthet
Folk som sliter med kronisk tretthet som følge av brystkreft eller behandling for dette, har få tilbud å velge mellom. Kan akupunktur være det pasientene trenger?
Les mer

Fedmeparadokset: Flere overvektige enn slanke overlever hjertesvikt
Overvektige og folk med fedme overlever oftere hjertesvikt enn dem som har normalvekt eller er undervektige. Dette merkelige fenomenet ble nylig bekreftet i en stor, svensk studie.
Les mer

HIV-pasienter føler seg godt ivaretatt med digital oppfølging av legen
Norges første heldigitale oppfølging av HIV-pasienter er evaluert.
Les mer

Barn får oftere denne alvorlige flåttsykdommen
Barn og eldre er overrepresentert, ifølge statistikk.
Les mer

Hvorfor finnes det 500 ulike typer psykoterapi?
Behandlingene kan være svært ulike, noen ganger motstridende. Men ingen passer på at metoden du får, faktisk virker.
Les mer

Langt flere unge får kreft i dag
Nesten 80 prosent flere unge får kreft i dag, sammenlignet med i 1990. Trenden er den samme i Norge, og Kreftforeningen ber politikerne ta aktive grep.
Les mer

Slik tror FHI korona­vinteren blir: Flere hundre syke og døde
Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer mot en ny koronabølge til vinteren. FHI-topp sier flere hundre trolig vil dø i Norge, og at de eldre er spesielt utsatt.
Les mer

Derfor kan du dø av å drikke for mye vann
Det kan være farlig å drikke for mye vann for raskt. Men hvor mye skal egentlig til før det blir dødelig?
Les mer

Hver sjette over 70 år har demens – lav utdanning gir 3 til 6 ganger økt risiko
Forskere har kartlagt andelen over 70 år som har demens i Trondheim og nord i Trøndelag. Kvinner og eldre med bare grunnskole er mye mer utsatt enn høyt utdannede. – Heldigvis kan mye forebygges, sier forsker ved NTNU.
Les mer

Studie viser sammenheng mellom snus og kreft – FHI-forsker påpeker at tallene er små
En ny studie viser at det er en sammenheng mellom snus og dødelig kreft. Men FHI-forsker Tord Vedøy påpeker at tallene er små.
Les mer

3.000 mennesker dør av blod­forgiftning på norske sykehus hvert år. Men flere overlever enn før
Blodforgiftning skjer oftere enn fagfolk tidligere har anslått. Men dødeligheten har gått kraftig ned. Dette henger sammen.
Les mer

Kan kunstig intelligens revolusjonere arbeidet med å påvise kreft?
Forskere har nå funnet en ny metode der kunstig intelligens kartlegger hele kroppen samtidig.
Les mer

Nyretransplanterte treng ofte mange covid-vaksinar
Vaksinane skal styrkja immunforsvaret, men samstundes får pasientane legemiddel som skal hemma det same immunforsvaret.
Les mer

Barn av fedre som røykte tidlig i tenårene, har større risiko for å utvikle astma, overvekt og lav lungefunksjon
Det viser ny forskning fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Southampton.
Les mer

Svaret på blodtrykksgåten kan ligge i genene
Det rammer en milliard mennesker og anses som dødsårsak nummer en på verdensbasis. Nå kan massetesting av genvarianter kaste lys over årsaken til for høyt blodtrykk.
Les mer

En av fire 10–12-åringer brukte smertestillende forrige uke
– Bekymringsfullt høyt tall, sier forsker.
Les mer

Forskere utvikler kunstig intelligens som skal avsløre begynnende demens
Drømmen er å bruke teknologien til masseundersøkelse av befolkningen for å avdekke demens, forteller forsker.
Les mer

Thomas Hylland Eriksen om meningen med livet:
– Relasjoner er kanskje den viktigste meningen

PODCAST: – Vi er altfor opptatt av individets rett til selvrealisering. Hvis du sier vinnerkultur, så sier du egentlig taperkultur, for det er bare plass til 3 på pallen, så de fleste blir jo tapere.
Les mer

Slik beskytter solkrem huden mot stråling
Alle vet at det er viktig å beskytte huden mot stråling, men hva skjer når solstrålene treffer solkremen?
Les mer

En ny Alzheimer-medisin er godkjent i USA, men vil vi ha råd til å bruke den i Norge?
Forskere har sett på hva bruken av medisinen lecanemab mot demens kan komme til å koste samfunnet.
Les mer

Et protein kan kanskje stå bak utmattelse hos mennesker med ME
Et spesielt protein hemmer produksjonen av energi i cellene. ME-pasienter har uvanlig mye av dette proteinet.
Les mer

Trening kan ha positive effekter for regulering av appetitten
Forskere har nå funnet en mulig forklaring i musklene på hvordan det kan skje.
Les mer

Eldre fikk bedre hukommelse av å bli utsatt for lukter på natta
Selv om det er en liten studie, er funnene såpass interessante at de er verdt å følge opp, sier norsk demensforsker.
Les mer

Dansk forsker bak sensasjonell slankemedisin: Ble oppfattet som «ikke ekte forskning»
Novo Nordisks nye slanke- og diabetesmidler ga bedriften inntjening i milliardklassen. Lotte Bjerre Knudsen er forskeren som tross motstand gjorde de ultrapopulære medisinene mulige.
Les mer

Forsking på fedmeopererte: – Pasient og behandlar snakkar ofte ikkje om det som verkeleg betyr noko
Forsking på oppfølginga av fedmeopererte personar avdekker eit dilemma.
Les mer

Trøndere lar seg teste for framtidens eldreomsorg
En times testing hjemme hos Ingrid Totsås i Lierne i Trøndelag bidrar til å finne ut hva som påvirker helse og livskvalitet og hvordan eldreomsorgen bør bli i framtiden.
Les mer

Blodprøve finner tuberkulose raskere
Rask diagnose redder liv. Men dagens metoder for å avsløre tuberkulose er ikke gode nok. Tester basert på en blodprøve kan være løsningen.
Les mer

Kvinner som har slitt med å bli gravide, har økt risiko for å komme tidlig i overgangsalderen
De kan også få kraftigere symptomer enn andre, ifølge ny amerikansk studie.
Les mer

Folk i form bruker mindre medisiner mot psykiske lidelser
De som har bedre kondisjon, henter ut færre medisiner mot angst og depresjon på apoteket.
Les mer

Når mennesker som er syke, støtter hverandre, blir behandlingen bedre
Studie på hiv-smittede viser at behandlingen blir bedre og tilliten til sykehuset større når personer med samme diagnose hjelper hverandre.
Les mer

Ny studie gir svar på om testosteron­tilskudd gir økt hjerterisiko
Menn som behandles for testosteronmangel, har ikke større risiko for hjerte- og karsykdom enn andre. Det viser en ny studie.
Les mer

Sjelden kjøttallergi knyttes til flåttbitt
Flåttbitt kan gi en alvorlig allergisk reaksjon hvis man spiser rødt kjøtt etterpå.
Les mer

Slik henger mors og barns søvn sammen
Forskerne mener at tidligere leggetid og konsekvente rutiner gir den beste søvnen for både mor og barn.
Les mer

Hvor farlig er det å heade ballen?
Forskning viser at demens er vanligere hos tidligere profesjonelle fotballspillere. Flere land har innført forbud mot å «heade», eller nikke ballen, for unge fotballspillere. Nå forskes det mer på temaet i Norge.
Les mer

Kirurger ønsker m­er åpen­het om alvorlige hendelser
Forskere har undersøkt hva som påvirker åpenhet om og læring fra alvorlige hendelser blant norske kirurger.
Les mer

Nytt flåttvirus sprer seg i Europa
Seks år etter at viruset ble oppdaget i Kina, har Alongshan-viruset (ALSV) som bæres av flått, spredt seg til store deler av Europa, ifølge tyske eksperter.
Les mer

Ferien kan påvirke OCD ulikt, ifølge forsker
Noen opplever en forbigående bedring, men for andre vil ferieturen forverre tvangslidelsen.
Les mer

Hjernetåke etter covid-19 sammenlignes med å bli 10 år eldre
En av forskerne bak ny studie mener at vi må finne ut mer om hvorfor dette skjer.
Les mer

Pasienter med locked-in-syndrom er helt lammet, men våkne. Ny norsk forskning viser at de fleste blir bedre
En pasient med locked-in-syndrom kan se, høre og tenke. Men ikke svelge, snakke eller røre seg. Forskere ved Sunnaas sykehus har nå undersøkt hvordan det går med disse pasientene.
Les mer

Ny metode: Barn med autisme klarer å gå til tannlegen
Barn som har slitt med å gjennomføre en tannundersøkelse, klarte nå å komme seg gjennom den.
Les mer

Forskere kritiserer tilbudet til britiske ME-pasienter
De mener forskningen bak dagens behandlingstilbud er for dårlig. – Vi har brukt de beste studiene, svarer de som har laget tilbudet.
Les mer

Vanlig sykdom i eggstokkene: Mange kvinner kan ha fått feil diagnose
Mange av dem som har fått eggstokk-sykdommen PCOS , kan ha en helt annen sykdom, som trenger en helt annen behandling. – Dette er et viktig skritt på veien i bedre forståelse av vanlige kvinnesykdommer, ifølge overlege og forsker.
Les mer

Kan long covid behandles på tre dager i Hardanger?
Ja, ifølge ny norsk studie.
Les mer

De fleste rammes av psykisk sykdom i løpet av livet, ifølge dansk forskning
Fire av fem mennesker vil få behandling for psykisk sykdom på et tidspunkt i livet, viser en ny studie fra Danmark.
Les mer

Long covid: Forskere sammenlikner symptomene med langtkommen kreft og alvorlig nyresykdom
Enkelte pasienter skåret lavere på livskvalitet enn folk med andre alvorlige sykdommer, ifølge ny studie.
Les mer

Kan dette forklare hvorfor 20 prosent ikke blir syke av Covid-19?
Genvariant kan bidra til noe av forklaringen, ifølge studie.
Les mer

Det finnes celler i kroppen din som stammer fra noen andre. Kan de være skadelige?
Vi bærer celler fra andre mennesker i kroppene våre. Er de en ungdomskilde, eller kan de forårsake sykdom?
Les mer

Klør folk seg i hovudet når dei les noko frå helsesektoren?
No skal det bli enklareOrd og uttrykk du høyrer på legekontoret, kan no bli lettare å forstå. Grete Lund Vabo tek til orde for eit meir forståeleg og felles språk i helsevesenet.
Les mer

Folk med godt humør drikker mest
En oppsummering av nesten 70 studier kommer til en konklusjon som kanskje overrasker mange.
Les mer

Bekymringsfulle mengder giftstoffer i blodet til europeere
Innbyggere i Europa blir utsatt for alarmerende høye nivåer av helsefarlige stoffer. Nordmenn er særlig utsatt for én stoffgruppe.
Les mer

Personer med demens kan lære nye ting
De som har demens, trenger ikke bare å være passive mottakere av omsorg, viser en svensk doktoravhandling.
Les mer

Migrene kobles til liten økt risiko for blodpropp i hjertet og hjerneblødning hos kvinner
Selv om du lider av migrene, er det ingen grunn til panikk, sier forskeren som står bak studien.
Les mer

Ny metode måler overdosestoff etter eit dødsfall
No trengst det blod frå låret for å finna ut om ein avliden har teke ein overdose. Norske forskarar har vist at det finst fleire alternativ.
Les mer

Studie: For dårlig håndhygiene på sykehus koster menneskeliv og flere hundre millioner kroner
Danske leger og forskere krever større oppmerksomhet rundt håndhygiene.
Les mer

Christel har long covid. Det hun frykter mest, er om noe alvorlig har skjedd i hjernen hennes
Den mentale utmattelsen er verst. Hun glemmer å spise, mister tråden i samtaler og blir liggende på sofaen i flere timer etter at hun har lagt puslespill med fireåringen. Hvor vanlig er det å ha det sånn?
Les mer

Forsker: Foreldre kan bli for snille med barna sine
Snillhet er blitt en slags norm blant dagens barneforeldre. Men kanskje gjør foreldrene barna en bjørnetjeneste, advarer svensk forsker.
Les mer

Viktig system for spise-regulering virker ikke hos folk med fedme
Kroppen merker at du har spist fett og karbohydrater. Men dette systemet fungerer ikke hos mennesker med fedme, ifølge en ny studie.
Les mer

Dette motiverer oss til en livsstil som gir god helse i eldre år
Gode opplevelser, frykt for ikke å klare seg selv, eller ønske om å kunne bo hjemme, motiverer eldre til å gjøre valg i hverdagen, som kan forebygge demens eller andre helseutfordringer i alderdommen, viser ny studie fra Nasjonalt senter for aldring og helse.
Les mer

Silje skjønte ikke prøvesvaret: – Så for meg at de skulle fjerne hele livmoren
Mangelfull medisinsk informasjon kan skape frykt og forvirring. Nå ser forskere etter bedre løsninger.
Les mer

Litt flere blir ufrivillig barnløse
Det har vært enorme fremskritt innen assistert reproduksjonsteknologi. Likevel er det blitt flere ufrivillig barnløse. Kan gratis behandling hjelpe flere?
Les mer

Vi kaster bort masse tid på dataproblemer, viser en ny studie
Programmer som henger, maskiner som krasjer og datasystemer som er umulige å forstå. Danske forskere har sjekket hvor mye tid folk bruker på datatrøbbel.
Les mer

Eldre drikker mer enn før
En stor andel eldre oppgir at de drikker alkohol to ganger i uken eller mer. Og forskjellen i alkoholbruken mellom menn og kvinner blir mindre.
Les mer

Slik virker hjerne­skanneren fMRI: Kan studere hjernen helt ned til en millimeter
Lær alt om styrkene og svakhetene ved ulike hjerneskanningsmetoder.
Les mer

Slik foregår en PET-skanning: Radioaktive sporstoffer går undercover i hjernen
Lær alt om styrkene og svakhetene ved PET-skanninger.
Les mer

Hvorfor advarer ikke de nye kostrådene tydeligere mot ultraprosessert mat?
Forsker mener tydeligere råd kunne ha påvirket industrien og redusert livsstilssykdommer.
Les mer

Babyer bør ikke få vann i varmen
Når det er varmt, gjelder det å drikke mye vann. Men små babyer behøver som regel ikke vann selv om det er veldig varmt. Det kan dempe melkeproduksjonen hos mor og babyen kan få for lite næring.
Les mer

Norske forskere har laget et verktøy som raskt avslører spesielle deler av et genom
Stadig flere dyr og planter har fått kartlagt hele sitt genom. Men hva betyr egentlig alle bokstavene? Et nytt verktøy kan finne mikro-RNA.
Les mer

Hvordan de små barna blir behandlet hos tannlegen, påvirker helsen og livskvaliteten deres som ungdom
Tannhelsetjenesten må være klar over at behandlingen som gis til barn, påvirker hvor tilfredse ungdom er med egen munnhelse.
Les mer

Hvor mye alkohol er for mye? Landene gir ulike råd
Svaret du får, avhenger av hvilket land du bor i. Forskning er bare ett av hensynene helsemyndighetene tar når de setter denne grensen, sier rusforsker.
Les mer

Et nytt verktøy for å utrede Lewylegemedemens er klart til bruk
Nå trengs pasienter til utvikling av en medisin mot sykdommen.
Les mer

Jo mindre babyen er ved fødselen, jo større er risikoen for diabetes type 2 som voksen
Den kalles av og til livsstilsdiabetes. Men det er ikke bare livsstil, overvekt og arv som øker risikoen for diabetes type 2, viser to nye studier fra Danmark.
Les mer

Hjerneceller kan smelte sammen når de er smittet av covid-19-viruset
Forskerne som oppdaget dette, tror det kan forklare hvorfor noen pasienter får hjernetåke. − Jeg tror vi skal være veldig forsiktig med å si det, sier professor Magnar Bjørås.
Les mer

Musikk er bra for hjernen
Å lytte til musikk er bra dersom du vil holde hjernen din i form. Det aller beste er å lære deg å spille et instrument.
Les mer

Lungekreft-pille halverte risikoen for å dø
Tabletten virker godt mot lungekreft som har en vanlig mutasjon. Medikamentet er allerede tatt i bruk i Norge.
Les mer

Fedmeoperasjon eller ei – medisinopptaket var like bra for pasientar med kraftig vekttap
Halvparten av pasientane vart opererte, medan den andre halvparten gjennomførte streng diett. Ingen av dei viste særleg endra legemiddelopptak.
Les mer

– Uten ketamin hadde jeg nok ikke vært her i dag
Cleary Ødegård har slitt med tunge depresjoner og selvmordstanker siden hun var 12 år. Nå er hun 48 og har for første gang fått en behandling som hun synes hjelper.
Les mer

Noen barn og unge føler seg ikke som det kjønnet de er født med. Hvilken behandling kan de få?
Flere barn og unge vil ha hjelp fordi de ikke føler seg som det kjønnet de er født med, men behandling med hormoner kan nå strammes inn for de under 18 år.
Les mer

Forskere sporer onani 40 millioner år tilbake
Britiske forskere har kartlagt onaniens lange historie.
Les mer

– Å stoppe forsking på kunstig intelligens vil vere som å stikke hovudet i sanden
Morten Goodwin forstår kvifor folk er skeptiske til kunstig intelligens. Men han meiner vi ikkje kan setje utviklinga på vent.
Les mer

Flere rammes av livstruende hjerteinfarkt på mandager
Blåmandag, finnes den på ordentlig, sånn rent helsemessig? En ny, irsk studie kan tyde på det. Alvorlige hjerteinfarkt skjer oftere i starten av arbeidsuken enn ellers.
Les mer

Nå blir det enklere å se om du har blodpropp. – Flere liv vil bli reddet, sier forsker
Forskere har funnet et protein som kan gjøre det lettere å stille diagnosen blodpropp. Da kan flere pasienter få hjelp og riktig behandling tidligere.
Les mer

Kraftig økning i antall døde i fjor
I fjor døde 45.947 personer i Norge. Det er en økning på 10,2 prosent fra 41.713 dødsfall året før, viser tall fra Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister.
Les mer

Forskere fant hjernesignaler for kronisk smerte
Funnet kan ha betydning for utvikling av dyp hjernestimulering som behandling mot kronisk smerte.
Les mer

– Hetetoktene ble fullstendig borte i løpet av en dag eller to
Ny medisin mot hetetokter er nå godkjent i USA. – For dem som ikke tåler hormonbehandling, kan dette bli et godt alternativ, sier norsk professor.
Les mer

100-åringer lever kanskje lenge takket være virus i tarmen
Forskere har oppdaget at folk som blir over 100 år, har spesielt mange ulike bakterier og virus i tarmene sine.
Les mer

Disse pasientene møtes ofte av usikre tannleger
– Mange eldre går kun til tannlegen når noe er akutt, forteller forsker Marte-Mari Uhlen-Strand.
Les mer

– Helsevesenet har sviktet de pårørende
Mange pårørende på sykehjem blir ikke godt nok ivaretatt, sier Vibeke Lohne, som er professor i sykepleie.
Les mer

Så vanlig er det å ha vondt i korsryggen
Ny studie viser hvordan korsryggsmerter nå er blitt den viktigste årsaken til funksjonsnedsettelse i verden.
Les mer

Lammet mann kan gå igjen ved hjelp av teknologi som styres med tankene
En «digital bro» mellom hjernen og ryggmargen har gitt den nederlandske mannen bevegelse i beina.
Les mer

Anabole steroider kan gjøre menn ulykkelige i mange år
Depresjoner og redusert livskvalitet er to bivirkninger som kan følge i kjølvannet av at menn tar kunstig kjønnshormon.
Les mer

Sykepleiere er mer utmattede enn andre: Så mange som en av tre kan ha fatigue
Dårlig søvn, smerter og depresjon er koblet til økt risiko for fatigue.
Les mer

Forsøk på mus: Cellegift virker bedre med nanoteknologi
Nanoteknologi kan gi mer effektiv behandling av pasienter med bukhinnekreft.
Les mer

Fettforsker: – Du bør spise mer av de sunne planteoljene
Det fettet som er flytende i romtemperatur, er det sunneste, forklarer fettforsker.
Les mer

8 av 16 deltakere med pankreaskreft responderte på vaksine: – Påfallende at det ikke er tilbakefall
Halvparten av deltakerne i studien med den persontilpassede vaksinen har ikke fått tilbakefall. – For dem som har respons, er dette veldig positivt, sier UiO-professor Kjetil Taskén.
Les mer

Glemsomhet er vanligere enn vi tror
Forskere har sett nærmere på hvor ofte vi glemmer de aller viktigste tingene i livet vårt.
Les mer

Schizofreni er en relativt sjelden, men alvorlig lidelse
Hva innebærer det å få diagnosen schizofreni og hvordan går det med de som er rammet?
Les mer

Vil overvåke hjernen: – Mange pasienter ligger i unødig dyp narkose
Persontilpasset narkose reduserer liggetiden på sykehuset og forekomsten av delir, ifølge overlege ved Oslo universitetssykehus.
Les mer

Kreftsvulsten hjernevaskar kvite blodceller for å få dei til å hjelpa seg
Vanlegvis er desse cellene ein del av immunsystemet til kroppen. Men i miljøet rundt ein kreftsvulst vert dei påverka til å hjelpa svulsten i staden for å angripa han.
Les mer

Kunstig intelligens fant stoff som kan bremse aldring
Medisiner som gjør at vi kan leve sunnere og lenger, vil være tilgjengelige for oss om et tiår eller to, spår bioteknolog.
Les mer

Første vaksine mot borreliose testes i Sverige
Forskere håper å ha vaksinen ferdig til bruk om få år.
Les mer

Forskere finner mystisk hjerne­aktivitet i døds­øyeblikket
Den usedvanlige aktiviteten kan være hjernen som gjennomgår en nær døden-opplevelse, ifølge ny studie. Dansk forsker er skeptisk.
Les mer

Lungekreftpasienter fikk vonde symptomer senere med immunterapi
Å gi immunterapi i tillegg til cellegift til lungekreft-pasienter, forlenger livet. Plager som tung pust, kvalme og opphosting av blod, kommer også senere, viser ny studie.
Les mer

Voksne med ADHD hadde god effekt av gruppeterapi
Ferdighetstrening reduserte flere av ADHD-symptomene hos voksne.
Les mer

Ny teknikk kan gje mindre strikte retningslinjer når sjukepleiarar skal testa nyrefunksjonen
Mindre risiko for å senda pasientane heim med uforretta sak dersom sjukepleiaren vert forhindra i å ta prøven til heilt rett tid.
Les mer

Nytt legemiddel reduserer plakk i hjernen. Det kan ha betydning som medisin mot Alzheimers sykdom
Legemiddelet Donanemab viser seg å redusere plakk i hjernen, og kan dermed ha virkning på tidlig symptomer på Alzheimers sykdom.
Les mer

Norge har ikke lenger noen nasjonale retningslinjer for behandling av depresjon
Retningslinjene var utdatert. Fagfolk mener nå at fysisk aktivitet bør inn i retningslinjer for behandling av depresjon. Men det er usikkert om Helsedirektoratet vil lage nye retningslinjer. – Veldig problematisk, sier ekspert.
Les mer

Mange tror pårørende har mer å si om livsforlengende behandling enn det de faktisk har
Åtte av ti nordmenn tror at pårørende har et ansvar for avgjørelser om livsforlengende behandling, når pasientene ikke kan ta beslutninger selv. Det stemmer ikke.
Les mer

Store påkjenninger kan gjøre folk midlertidig eldre
Men klokken stilles tilbake etterpå.
Les mer
To ting har endret seg med narkotika-bruken i Norge
Narkotikabrukerne her i landet virker påfallende konservative. Likevel har flere begynt med kokain.
Les mer

Denne oppdagelsen kan bidra til utvikling av p-pille for menn
En gruppe forskere har identifisert et gen i pattedyrs testikkelvev som er viktig for sædproduksjonen. Blokkering av proteinet som dette genet koder, kan føre til midlertidig infertilitet, mener de.
Les mer

Når i svangerskapet behandling med antidepressiva vert avbroten, har noko å seia
Dei som avbryt behandling med antidepressiva seint i svangerskapet, har større risiko for psykiatriske hendingar etter fødselen.
Les mer

– Stor sannsynlighet for at Legelisten.no ikke fungerer for å finne en god fastlege
Hvor gode eller dårlige vurderinger fastleger får på Legelisten.no, stemmer lite overens med Folkehelseinstituttets egen pasientundersøkelse, ifølge ny studie.
Les mer

Med kunstig intelligens kan leger diagnostisere pasienter både enklere og billigere
Radiologer og leger i Vestre Viken er blant de første i Norge som får hjelp av kunstig intelligens til å tolke røntgenbilder.
Les mer

Virker tranebær­juice mot urinveis­infeksjon likevel?
Et kjent kjerringråd er nok en gang blitt forsket på. Denne gangen kommer forskerne til en annen konklusjon.
Les mer

Norsk forsker får pris: Overlevelsen av lungekreft nær doblet på 20 år
For bare 20 år siden var diagnosen lungekreft som en dødsdom. Nå overlever en av tre kvinner og en av fire menn kreftformen. Norsk forsker får mye av æren.
Les mer

Mors medisinbruk: Kan ein blodprøve fortelja kva barn som er utsette for langtidsverknadar?
Miljø, adferd og genar er med på å styre korleis vi utviklar oss. No vil ein forskar sjå kva såkalla epigenetikk kan bety for barn som er utsett for mors medisinbruk i svangerskapet.
Les mer

Risikoen for demens blant eldre kan ha blitt nesten halvert, viser svensk studie
Nå kommer flere nye studier som endelig bringer godt nytt om demens.
Les mer

Finnes løsningen på kreftgåten? – Det grunnleggende problemet er hvordan kroppen vår er konstruert, sier professor
Jo bedre behandlingen blir, jo mer kreft blir det i befolkningen.
Les mer

Hvorfor blir menn sykere av virus? Ny studie kan bidra til å forklare
Kvinner ser ut til å ha færre, men sterkere naturlige dreperceller.
Les mer

Forsker: Dette kjennetegner demens-sykdommen Bruce Willis har fått
Den kjente skuespilleren har fått diagnosen frontotemporal demens. Dette er en sykdom som er vanskelig å diagnostisere og som er veldig smertefull for de pårørende.
Les mer

Høreapparat beskytter mot økt demens-risiko
Det viser studie av over 400.000 personer.
Les mer

Forskere har samlet inn 600 spyttprøver for å finne ut hvor farlig snus er
Bruken av snus har økt i Norge de siste tiårene. Særlig blant ungdom og voksne under 40 år. Mange av dem har aldri røyket tobakk.
Les mer

Noen av oss har ingen effekt av morfin
Den lille jenta pustet normalt selv om hun hadde fått morfindoser som var fire ganger så høye som vanlig.
Les mer

Du blir like slapp av å være alene i åtte timer som hvis du ikke spiser
30 kvinner satt alene i hvert sitt rom i åtte timer. De hadde ingen kontakt med andre mennesker. Hva skjedde med dem?
Les mer

Nye kostholdsråd kan anbefale totalavhold
Et nyere utkast til kostholdsråd sier at det ikke finnes noe trygt nivå av alkoholinntak.
Les mer

Økning i sykdommer som smitter fra dyr til mennesker
Stadig flere sykdommer overføres fra dyr til mennesker. Utviklingen gir økt frykt for nye pandemier.
Les mer

Ungdom får i seg mer tilsatt sukker
Folkehelseinstituttet har sett på om ungdom endret kosthold under pandemien. Resultatene viser en markant økning i inntak av tilsatt sukker hos ungdommer.
Les mer

Kan du puste deg til lavere blodtrykk?
Nyere forskning tyder på at trening av pustemusklene, spesielt mellomgulvet, kan gi god effekt på blodtrykket.
Les mer

Forsøk med mus: Lang behandling med antibiotika, kan føra til resistens hjå andre bakteriar enn dei som står bak den akutte sjukdommen
Nokre bakteriegrupper kom saktare tilbake til tidlegare nivå ved lengre behandling, men dei fleste var restituerte etter ei vekes tid.
Les mer

Sjenerte barn er oftere lei seg og har mer angst enn andre barn
Barna som synes det er spesielt vanskelig å skulle tilnærme seg andre, er ofte lei seg. Det forteller forsker bak en ny norsk studie.
Les mer

Teknologi hjelper kols-pasienter å bo hjemme
Kols-pasientene kan måle sin egen sykdom hjemme og slippe blålys og akuttur til sykehuset. Men forskerne er uenige om teknologien er bra for eldre med kols.
Les mer

Kan ha funnet årsaken til mystisk bølge av hepatitt blant barn
Plutselig dukket det opp hundrevis av barn med leverbetennelse uten kjent årsak. Nå kan forskere har funnet noe av forklaringen.
Les mer

Ny slankemedisin godkjennes for diabetes 2-pasienter: – Ikke nok, mener professor
Fra 1. april får enkelte pasienter med diabetes 2 refusjon for nye, vektreduserende medisiner. Men mange flere diabetes-pasienter burde fått disse nye medisinene, mener forskere. De kan redusere hjerte- og nyresykdom.
Les mer

«Personalet er hyggelige, men barsel­avdelingene er underbemannet»
En kvinne i vår studie beskrev sin bekymring for å utvikle barseldepresjon på følgende måte: «Jeg opplevde de første dagene av min datters liv som veldig traumatiske.»
Les mer
65-åringene i dag har flere egne tenner enn før. Det kan være et problem
Forebygging er viktig for å opprettholde god munnhelse.
Les mer

Et godt sosialt liv kan styrke hjernen
En internasjonal samlestudie med nesten 40.000 deltakere viser at det er sunt å ha et rikt sosialt liv og å være gift.
Les mer

De svært syke eldre burde nok ikke fått covid-vaksinen først, mener vaksineforsker
Ikke bare burde vi ha ventet med å vaksinere de eldste og sykeste. Folk i sentrale strøk, Oslo og Bergen burde blitt prioritert før distriktene, mener forsker Gunnveig Grødeland.
Les mer

Dette vet vi nå om bivirkningene av covid-19-vaksinen
Mange milliarder doser med vaksine er satt i armen på store deler av verdens befolkning. Nå forskes det for fullt for å finne mulige bivirkninger.
Les mer

Ny blodprøve kan avdekke prostatakreft mer nøyaktig
Dagens test for å finne prostatakreft er ikke særlig treffsikker. Nå kan en ny blodprøve avdekke kreft mer sikkert, ifølge ny, britisk studie. Men studien har svakheter, sier norsk ekspert.
Les mer

Folk med Tourettes fikk færre tics med elektrisk armbånd
Mens deltagerne hadde på seg det elektriske armbåndet, opplevde de færre ufrivillige bevegelser. Etter fire uker hadde de også færre tics uten armbåndet på.
Les mer

De fleste over 60 år føler seg yngre enn de er
Nærmere ni av ti over 60 år føler seg yngre enn sin faktiske alder. Menn føler seg 14 år yngre og kvinner 13 år.
Les mer

Forkjølelse kan gjøre barn immune mot korona
Barn kan utvikle immunitet mot covid-19 etter å ha bekjempet en spesifikk type forkjølelsesvirus. Evnen til å utvikle slik beskyttelse avtar med alderen.
Les mer

Muskel- og skjelettsmerter kan starte allerede i barndommen
Og ofte er det flere ting som plager ungdommene som får disse smertene. Forskere har sett på hva det er.
Les mer

Gentest kan gi mer treffsikker behandling av leddgikt, tarmsykdom og psoriasis, ifølge ny studie
Mange med kroniske betennelser har god effekt av en biologisk medisin. Men hos noen taper virkningen seg etter hvert. Nå har norske forskere gjort funn som kan gi mer gentilpasset behandling.
Les mer

Et tiår med gensaksen CRISPR. – Det har vært en kjempeutvikling
Gensaksen brukes til alt fra å behandle sykdommer til å avsløre svakhetene til kreftceller.
Les mer

Her behandles pasienten på sykehuset, men er samtidig milevis unna
Forskere gjør det nå mulig ved hjelp av lokale helserom og bruk av VR-briller. Forsøkene er så langt lovende.
Les mer

Grensene mellom jobb og fritid flyter mer og mer ut. Trenger vi en ny lov?
Nesten halvparten av oss leser epost som handler om jobb helt til vi skrur av lyset om kvelden, ifølge en ny studie. Vi kan bli syke og utmattet av dette, viser forskningen.
Les mer

Spyttprøve kan avdekke risiko for brystkreft
For første gang prøves en ny gentest ut på norske kvinner. Forskerne analyserer hvem som har økt risiko for å få brystkreft. – De med økt risiko kan da få tettere oppfølging, sier forsker Tone Hovda.
Les mer

Eldre kreftpasienter vil få bedre behandling med systematisk vurdering i forkant
I dag er de fleste pasientene med kreft over 65 år, men noen tåler behandling bedre enn andre. Uansett bør kreftbehandlingen bli tilpasset den enkelte.
Les mer

Teknologi fra vaksiner skal lure kreften
Kreftsvulster er smarte, men forskerne er smartere. Håper de. Nå får de i hvert fall lovende resultater med sprøyter som skal kurere kreft.
Les mer

For første gang har en pasient fått stamcelleterapi mot Parkinsons
I februar fikk den første Parkinson-pasienten i Sverige transplantert stamceller. De nye cellene produserer dopamin.
Les mer

Dårlig og lite søvn kan øke infeksjons­risiko
En ny, norsk studie tyder på at god søvnhygiene – nok og god søvn – gjør deg mindre sårbar for infeksjoner. Det gjelder å ikke sove for lite – eller for mye.
Les mer

Brystkreftpasienter føler seg ofte overlatt til seg selv
I dag overlever 90 prosent av de som får brystkreft. Når så mange overlever, vil det også være flere som lever leve med senskader. Grethe Røed er en av dem. – Kroppen min ble veldig godt tatt vare på. Men resten av meg ble bare forlatt.
Les mer

Trening er mer effektivt enn medisiner mot psykisk sykdom
Fysisk aktivitet gir god bedring for de som føler seg nedstemte eller har symptomer på depresjon og angst. Det viser en stor samlestudie.
Les mer

Ganske mange av oss kan ha paranoia
Paranoia finnes ikke bare hos en liten del av befolkningen. Ganske mange av oss kan ha paranoide trekk, mener noen forskere.
Les mer

Forskere bruker hypnose for at brystkreft­pasienter skal takle operasjonen bedre
Én av ti kvinner får brystkreft i løpet av livet sitt. Men det er store forskjeller på hvordan de takler sykdommen mentalt. Nå har forskere kanskje funnet en metode som kan gjøre at pasientene kan klare seg bedre etter operasjon.
Les mer

Mange alvorlig ME-syke er veldig dårlige og opplever å få lite hjelp
En norsk spørreundersøkelse gir et innblikk i hverdagen til en pasientgruppe vi vet lite om.
Les mer

Barn med tvangs­lidelser: Digital terapi kan virke bedre enn å møte opp fysisk til behandling
Det er godt nytt for barn og familier som bor langt unna nærmeste behandlingssted – eller om det kommer en ny pandemi.
Les mer

Nordmenn brukte flere legemidler enn noen gang i fjor
I 2022 brukte befolkningen reseptbelagte legemidler for 31,8 milliarder kroner, noe som er ny rekord her til lands.
Les mer

De fleste får hull i tennene før de blir 18 år. Det er ikke bare sukkeret sin skyld
Bare én av tre 18-åringer har null erfaring med hull. Men oftest er det verste unnagjort tidlig i livet, forteller to norske forskere.
Les mer

Halvparten av dem som bor på sykehjem, er ensomme
Sykepleierne gjør de eldre mindre ensomme, viser en ny norsk studie. – Når det er lav bemanning, er det bare tid til rutinene, sier sykepleier.
Les mer

Livmorhalsprogrammet forebygger livmorhals­kreft
Masseundersøkelser – eller screening – handler om å undersøke personer uten sykdomstegn for å oppdage tidlig sykdom. Hensikten med livmorhalsscreening er å oppdage og behandle celleforandringer før kreft utvikles.
Les mer

For enkelte med epilepsi kan ketogen diett være en mirakelkur. Men forskerne vet ikke hvorfor
Da Cathrine Adriaenssens var 33 år, hadde hun så alvorlig epilepsi at legen fryktet hun kunne dø av det. I dag er hun helt frisk.
Les mer

Hvor mange har ME i Norge?
Flere har forsøkt å regne seg fram til svar.
Les mer

Eksperter snur i synet på behandling av fedme hos barn
I USA anbefales nå aggressiv behandling med medisiner og kirurgi dersom livsstilsendring ikke gir resultater. Norske eksperter har også skiftet syn.
Les mer

Nå vet forskerne mer om den mystiske hjernekreften
Hjernekreft er en av de mest alvorlige krefttyper vi kan få. Den er også ekstremt vanskelig å forske på. Det har gjort at behandlingen lenge har stått stille. Nå er det litt mer grunn til optimisme, mener både en forsker og en pasient.
Les mer

Kokain-avhengighet fører til at hjernen aldres raskere
Kokain er nå det vanligste narkotiske stoffet i Norge utenom cannabis.
Les mer

Vår neste antibiotika kan komme fra fjæra i Berlevåg
I 2010 fant den finske soppforskeren Teppo Rämä en spesiell slimsopp på et stykke rekved i fjæra utenfor Berlevåg. Syv år seinere viste deg seg at soppen hadde en utrolig kjekk egenskap. Den tar nemlig livet av antibiotikaresistente bakterier.
Les mer

Alvorlig syke og døende barn blir ikke fulgt opp godt nok
Forskere trekker frem fire områder som er viktige for at disse barna skal få oppfølgingen de trenger.
Les mer

Hjemmetester kan redde flere kvinner fra livmorhals­kreft
En enkel test redder liv. Tre av fire kvinner som døde av livmorhalskreft i alderen 25–69 år, hadde ikke tatt celleprøve siste tre og et halvt år.
Les mer

Forsker frem middel som kan holde folk varme når det er iskaldt
Forskere prøver nå å utvikle et medikament som kan gjøre kroppen i stand til å tåle ekstrem kulde. – Kjempekult, kommenterer professor Lise Madsen ved Universitetet i Bergen.
Les mer

Blodprøve kan forutsi Alzheimer flere år tidligere
En ny, britisk blodprøve kan forutsi Alzheimer tre og et halvt år før diagnose. Spennende og viktig, men mer for å forstå enn for å stille diagnose, mener norsk ekspert.
Les mer

Ny metode gir mindre feil i måling av nyrefunksjonen
Metoden gir en enklere og mer nøyaktig måling ved hjelp av en blodprøve.
Les mer

Fedmeekspert: – Hårreisende at pasienter ikke får dekket ny slankemedisin
En ny, effektiv slankemedisin blir ikke dekket av det offentlige. – De færreste som trenger den mest, vil ha råd, advarer slankeekspert Jøran Hjelmesæth. Medisinen vil koste 36.000 kroner i året.
Les mer

Hvor lenge skal du forvente at fyllingen holder?
– Problemet ligger i å lære pasienten å holde det rent, sier forsker og tannlege Frode Staxrud.
Les mer

Fikk bedre psykisk helse av foreldre­permisjon
Hos mødre sitter effekten lenge i. For fedre er den svakere og mer kortvarig.
Les mer

Bakterier i tarmene til MS-pasienter kan peke mot ny behandling
Danske forskere har avslørt to tarmbakterier som kan motvirke sykdommen.
Les mer

Dette skjer i kroppen ved long covid, ifølge ny oppsummering av forskning
Forskere har gjort hundrevis av funn i kroppen til mennesker med long covid.
Les mer

Mange leger føler seg stresset og utbrent, viser undersøkelser i 10 land
Legene melder om at de har fått mer å gjøre siden pandemien startet.
Les mer

Nordmenn spiser dobbelt så mye protein som de trenger
DEBATT: Påstanden om proteinmangel i norsk mat og at det bidrar til overspising eller norsk «fedmeepidemi» er nonsens. Det er heller for mye protein i kosten som er problemet.
Les mer

Kan våre egne tarm­bakterier hjelpe oss med å lage bedre og billigere vaksiner?
POPULÆRVITENSKAP: Mange menneskeliv er reddet på grunn av vaksiner. Dessverre kan det ta lang tid å lage vaksiner mot nye sykdommer og kostnaden er ofte høy. Hva om vi i stedet kunne fått bakterier som vi allerede har i kroppen til å lage vaksinene for oss?
Les mer

Antibiotikarester i avløpsvann kan true folkehelsen
Det er så høye konsentrasjoner av antibiotika i drikkevann i områder av Asia at det kan gi resistens. – Også i Norge bør vi ha fokus på å rense avløpsvann for antibiotikaresistente bakterier, sier norsk ekspert.
Les mer

Visste du at omtrent tusen mennesker mister livet på grunn av medisinfeil hvert år i Norge?
KRONIKK: Medisinfeil står for så mye som 12 prosent av alle skader som oppstår på sykehuset, og er årsaken til 5-10 prosent av alle sykehusinnleggelser. Kan bedre kommunikasjon innad i helsevesenet være løsningen?
Les mer

Sykepleiere går fra jobben med dårlig samvittighet. Det kan ikke være deres ansvar
At arbeidsplassens praksis er i tråd med oppdatert forskning kan ikke være den enkelte sykepleier ansvar, skriver kronikkforfatterne.
Les mer

Uhelbredelig kreft fjernet med revolusjonerende ny CRISPR-metode
Dansk kreftforsker mener det er «fantastisk».
Les mer

Tarmbakterier var direkte årsak til at mus fikk Alzheimer-lignende skader
Mus som manglet tarmbakterier, fikk mye mindre skader i hjernen.
Les mer

Norsk funn gir håp for blodkreft­pasienter
Leukemi hos voksne har ofte veldig dårlig prognose. Nå har norske forskere brukt eksperimenter på mus til å utvikle en behandling som kan øke sjansen til å overleve.
Les mer

Delfiner som strandet på kysten utenfor Skottland, hadde tegn på Alzheimers
Det har lenge vært et mysterium hvorfor hvaler strander på kysten rundt omkring i verden. Nå kan forskere ha kommet nærmere en forklaring.
Les mer

Blir eldre mer distrahert av teknologien i nye biler?
Hver tredje omkomne i trafikken i 2022 var i alderen 65 år eller eldre. Dette er nok starten på en tendens som vil tilta i årene framover, tror forsker.
Les mer

En gruppe har større risiko for å dø når partneren går bort
Når gifte kvinner og menn mister ektefellen sin, øker sannsynligheten for at deres eget liv blir forkortet. Forskerne ble overrasket over hvem som har størst risiko.
Les mer

Dette kan være grunnen til at ultraprosessert mat får oss til å spise mer
Stadig mer peker mot at for lite proteiner i maten kan være en av årsakene til fedmeepidemien, mener forskere.
Les mer

Leger følger ikke sine egne råd
Det er viktig å ta medisin riktig. Men det gjør ikke de fleste av oss, og legene er de verste.
Les mer

Risikoen for å få den skumle bakterien Klebsiella pneumoniaeer er høyere på sykehus enn fra gårdsdyr eller vann
Hvert år blir mange syke av bakterien, og noen varianter står imot nesten alt av antibiotika. Forskere har funnet ut mer om hvordan disse variantene smitter.
Les mer

Øyeblikkelig hudkontakt etter fødsel er den nye gullstandarden for premature
Verdens helseorganisasjon har nå konkludert at øyeblikkelig hud-mot-hud med forelder rett etter fødsel for premature og små nyfødte barn er bedre enn moderne kuvøser.
Les mer

Noen av oss mister antistoffene raskere etter koronavaksinasjon
POPULÆRVITENSKAP: Noen pasientgrupper mister antistoffene raskere etter to koronavaksiner enn friske, viser Nor-vaC-studien.
Les mer

Ny oppdagelse kan gi viktige svar om delirium
Delirium rammer én av fem sykehuspasienter i Norge. Mange opplever en akutt forvirring mens de ligger på sykehus.
Les mer

Eksperter: – Et stort skifte i behandlingen av fedme
Etter tiår med mislykket fedmebehandling er forskere nå optimistiske: Nye medisiner kan trolig hjelpe mange som lider av den kroniske sykdommen.
Les mer

– Flere med narsissistisk personlighets­forstyrrelse bør få hjelp
De oppfører seg ofte så usmakelig at behandlere ikke er komfortable med å ha dem som pasienter. Men personer med en narsissistisk personlighetsforstyrrelse trenger hjelp. Og behandling hjelper, mener forsker.
Les mer

Ny forskning: Begrepet mobbing fanger ikke opp den psykiske volden i arbeidslivet
Vold og overgrep i nære relasjoner, samt mobbing og trakassering i arbeidslivet studeres vanligvis hver for seg, men mye tyder på at det er mange fellestrekk, både når det gjelder utøvelsen og konsekvensene for dem som utsettes.
Les mer

Ny forskning: Begrepet mobbing fanger ikke opp den psykiske volden i arbeidslivet
Vold og overgrep i nære relasjoner, samt mobbing og trakassering i arbeidslivet studeres vanligvis hver for seg, men mye tyder på at det er mange fellestrekk, både når det gjelder utøvelsen og konsekvensene for dem som utsettes.
Les mer

2022 var året da forskerne fant sterke bevis for hva som kan gi MS
Epstein Barr-virus er en viktig årsak til multippel sklerose. Science regner funnet som et av årets viktigste vitenskaps-gjennombrudd. På sikt kan en vaksine utrydde den alvorlige nevrologiske sykdommen MS, tror forskere.
Les mer

FHI: 7 prosent flere dødsfall i år
Det går mot en overdødelighet i Norge i 2022. Fram til midten av november i år har det vært 7 prosent flere dødsfall enn ventet.
Les mer

30 prosent av de med long covid, hadde aldri hatt covid, viser dansk studie
Det finnes ingen tester for long covid. Derfor er forskerne avhengige av folks egen fortelling om virusinfeksjon og senfølgene.
Les mer

Nå vet forskerne mer om long covid
Senfølger av covid-19 er ikke uventet, skriver Folkehelseinstituttet i ny rapport. Endringer i lukt- og smaksansen er de vanligste symptomene. Forsker fra Oslo universitetssykehus mener FHI undervurderer long covid.
Les mer

– De med narsissistisk personlighets­­forstyrrelse føler seg grandiose, men er også veldig sårbare
I mediene fremstilles de stort sett utelukkende som arrogante og hensynsløse. Men de har også en annen, ofte godt skjult, side ved personligheten sin, forteller psykiater.
Les mer

Nå kommer noroviruset – slik unngår du omgangssyke i jula
Etter covid, influensa og salmonella går vi nå inn i høysesongen for oppkast, diaré og omgangssyke. Vask hendene med såpe og vann, sier FHI.
Les mer

Kroppen greier ikke å ta opp viktige næringsstoffer fra mange vegetariske kjøtterstatninger, ifølge svensk forskning
Dette bør industrien tenke på når de utvikler produkter, mener forskerne.
Les mer

Tarmbakterier gjorde mus mye mer motivert til å trene
Treningsmotivasjon handler kanskje ikke bare om viljestyrke.
Les mer

Den norske, sjølvstendige barndomen har blitt for kontrollprega
Norske barn veks opp i «barnesentrerte familiar» med «helikopterforeldre» og «tiger-mødre». Slikt blir det «curlingbarndom» av.
Les mer

Noen pasienter sliter med langvarige smerter. Kanskje har disse knekt koden
Fem forskende sykepleiere ser nærmere på hvordan pasienter med langvarige smerter blir fulgt opp.
Les mer

Kommer forskning på helsefeltet raskt i bruk?
Nye sjekklister for operasjoner kan redusere komplikasjoner, viste en doktorgrad. En annen påviste at veiledning til foreldre kan hjelpe for tidlig fødte barn. Men blir forskningen faktisk brukt?
Les mer

Blodprøver kan avsløre hvem som har risiko for å utvikle lungekreft hele ti år før diagnosen
Kreft begynner med små endringer i cellenes arvestoff. Nå er det mulig å måle disse endringene på et tidlig tidspunkt – før kreften oppstår.
Les mer

Krise at sykepleiere ikke har nok tid til å oppdatere seg faglig
KOMMENTAR: Det har aldri blitt forsket så mye på helse som nå. Det er et alvorlig problem at de som jobber nærmest pasientene, ikke har tid til å sette seg inn i den.
Les mer

Forsker: – Gave-systemet er egnet for psykopater
Dette bør du tenke på før du tar imot en dyr gave.
Les mer

Sykepleiere stoler på egen erfaring eller spør kolleger når de skal oppdatere seg
Over 87 prosent av norske sykepleiere bruker kolleger til å oppdatere seg faglig i jobben. Dette viser en undersøkelse forskning.no og sykepleien.no har gjort. Flere er bekymret over at pasienter dermed ikke får oppdatert behandling.
Les mer

Munnbakterier som kan kobles til Alzheimers, kreft, hjertesykdom og diabetes, har økt
De vanligste bakteriene ved alvorlige betennelser i munnen er nå identifisert i Sverige. – Dette er bakterier som bare venter på en sjanse til å få overtaket og som normalfloraen vanligvis holder i sjakk, sier norsk forsker. Les mer

Da legen ba en kollega om hjelp med en dårlig pasient, fikk hun kjeft
KRONIKK: Sykepleiere og yngre leger vegrer seg for å be om hjelp. Nå vet vi mer om hvordan det kan snus.
Les mer

Forsker om konflikten rundt ME: – Nærmest krigstilstand
Forskningssjef Signe Flottorp har flere ganger brukt begrepet «ME-aktivister» for å beskrive dem som kritiserer behandlingen av ME-syke. Uheldig, sier jurist og forsker Anne Kjersti Befring. Hun mener forskere må stanse det hun beskriver som en krigstilstand.
Les mer

Studie viser at gifte har lavest demens­risiko
Folk som er gift har lavere risiko for å få demens eller mild kognitiv svikt etter fylte 70 år enn dem som er ugift eller skilt.
Les mer

Ny behandlings­metode for beinmargs­kreft lover godt
En ny medisin mot kreftformen myelomatose har hatt svært lovende effekt på pasientene den er testet på. Nesten tre av fire har blitt bedre eller friske.
Les mer

Flere døde av hjertesykdom på de kaldeste og varmeste dagene
Kulde så ut til å være aller farligst.
Les mer

Kvifor skadar folk seg med vilje?
Forskarar ser at visse psykiske diagnosar aukar risikoen for at menneske skadar seg sjølve med vilje igjen og igjen. Det er store skilnader på kvinner og menn, unge og eldre.
Les mer

Fotballtrenere presser psykologer til å dele fortrolig informasjon om spillerne
Store fotballklubber i England har ofte egne idrettspsykologer for spillerne. Men kan spillerne stole på at fortrolige samtaler ikke spres til ledelsen?
Les mer

Sykepleier og ph.d.-kandidat: – Alene får man ikke til så mye
Lidenskap, utholdenhet og nettverk er viktig for å stå løpet ut når man tar en doktorgrad, mener Camilla Grøver Aukrust.
Les mer

Stuper fruktbarheten etter fylte 35 år?
Det er fortsatt god mulighet for å bli gravid sent i 30-årene. Men risikoen for spontanaborter og komplikasjoner øker med alderen.
Les mer

Unge får uføretrygd for raskt, mener NAV-veiledere
Mye uføretrygd kunne vært unngått dersom regelverket var mer fleksibelt, sier NAV-ansatte i en undersøkelse.
Les mer

Risikoen for brudd er størst når aldersforskjellen er stor
Hva er den perfekte aldersforskjellen i et parforhold? Ny forskning har svaret.
Les mer

Barn og unge klarte seg stort sett bra i pandemien. Likevel vil flere trenge hjelp framover
Noen unge sliter mer enn andre, viser ny forskning om psykisk helse i pandemien.
Les mer

Norge kunne unngått å sløse bort 120 000 Covid-vaksiner
Nå får alle over 18 år tilbud om booster-vaksine. Vår forskning viser hvordan norske helsemyndigheter denne gangen kan unngå at vaksinedoser går til spille.
Les mer

De som har slitt med å få barn, får oftere hjerte- og karsykdom
Kvinner som har vansker med å bli gravide, er noe mer utsatt for hjerte- og karsykdom. Også mennene deres har litt forhøyet risiko. Det viser to norske studier.
Les mer

Svenske forskere tester mulig hormonfritt prevensjonsmiddel som kan erstatte p-piller
Forskere på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm tester nå en gel som kan blokkere spermiens vei til livmoren, som et hormonfritt prevensjonsmiddel.
Les mer

Pandemien ville vært bedre håndtert med støtte i evolusjonsbiologi
Under pandemien har det vært mye snakk om mutasjoner, varianter og risikogrupper – men uten en tydelig evolusjonær forståelse eller strategi. Med et slikt bidrag kunne pandemien vært håndtert annerledes.
Les mer

Folk glemmer at de har vært lykkelige
Har du det ikke så bra nå, er det lettere å glemme at du har vært lykkelig.
Les mer

Hvorfor lærer barn fortere enn voksne?
Amerikanske forskere mener de har funnet nøkkelen til barns gode evne til å lære seg nye ting. Men norsk forsker sier vi ikke kan konkludere så fort.
Les mer

FHI: Svak koronaøkning – rask økning i influensa
Det er en svak økning i antallet personer som får covid-19. Influensasmitten er fortsatt lav, men øker nå raskt, melder Folkehelseinstituttet (FHI).
Les mer

Frysepinner er faktisk kaldere
Noen klager over at de er kalde i ullgenser, selv når andre har det behagelig i T-skjorta. De tuller ikke.
Les mer

Stor forskjell på hvor mye vann folk drikker
Daglig væskeinntak varierer mellom 1 liter og 6 liter, har forskere funnet ut i en internasjonal studie.
Les mer

Nå skal foreldre og babyer som sliter med søvn, få hjelp
Heidi fra Slemmestad forsøkte en blanding av alle leggemetoder. Nå skal foreldre og barn få profesjonell hjelp til å sove godt og lenge.
Les mer

Tørr inneluft gir mer koronasmitte
Betyr det at vi bør gå til innkjøp av en luftfukter før juleselskapet?
Les mer

Verdens lengste hels­e­undersøkelse har fulgt de samme personene i 76 år
Den unike britiske undersøkelsen har fulgt 5.362 personer fra de ble født i samme uke i mars 1946. Den siste studien avslører faktorer som øker demensrisiko.
Les mer

Vaksine stopper ikke senvirkninger etter covid-19
Vaksiner gir dårlig beskyttelse mot long covid, ifølge en ny norsk studie. Veldig overraskende, mener en forsker.
Les mer

Placebo er effektivt også om du vet at du får juksemedisin.
Ny forskning viser at forklaringen på placeboeffekten er enda mer komplisert enn forskerne tidligere har trodd.
Les mer

Nordmenns seksuelle debutalder har økt
En frykt for uklar grensesetting og mangel på kontroll i intime møter kan bidra til at unge nordmenn utsetter sin seksuelle debut.
Les mer

Kraftig økning i antibiotika­bruken etter pandemien
Bruken av antibiotika øker igjen. Hittil i år er bruken vesentlig høyere enn i de to pandemi-årene vi har bak oss.
Les mer

Hvor farlig er det å føde? Det er store forskjeller mellom europeiske land
Forskere har sammenlignet fødende mødre i åtte europeiske land. Risikoen for å dø var lavest i Norge.
Les mer

Del