Nyheter for leger og helsearbeidere

Denne siden vil inneholde viktige nyheter for leger og helsearbeidere. Mye fokus på fastlegers arbeid og allmennmedisin.

Vaksine stopper ikke senvirkninger etter covid-19
Vaksiner gir dårlig beskyttelse mot long covid, ifølge en ny norsk studie. Veldig overraskende, mener en forsker.
Les mer

Placebo er effektivt også om du vet at du får juksemedisin.
Ny forskning viser at forklaringen på placeboeffekten er enda mer komplisert enn forskerne tidligere har trodd.
Les mer

Nordmenns seksuelle debutalder har økt
En frykt for uklar grensesetting og mangel på kontroll i intime møter kan bidra til at unge nordmenn utsetter sin seksuelle debut.
Les mer

Kraftig økning i antibiotika­bruken etter pandemien
Bruken av antibiotika øker igjen. Hittil i år er bruken vesentlig høyere enn i de to pandemi-årene vi har bak oss.
Les mer

Hvor farlig er det å føde? Det er store forskjeller mellom europeiske land
Forskere har sammenlignet fødende mødre i åtte europeiske land. Risikoen for å dø var lavest i Norge.
Les mer

Del