Nyheter for leger og helsearbeidere

Denne siden vil inneholde viktige nyheter for leger og helsearbeidere. Fokus på fastlegers arbeid og allmennmedisin.

Ny blodprøve kan avdekke prostatakreft mer nøyaktig
Dagens test for å finne prostatakreft er ikke særlig treffsikker. Nå kan en ny blodprøve avdekke kreft mer sikkert, ifølge ny, britisk studie. Men studien har svakheter, sier norsk ekspert.
Les mer

Folk med Tourettes fikk færre tics med elektrisk armbånd
Mens deltagerne hadde på seg det elektriske armbåndet, opplevde de færre ufrivillige bevegelser. Etter fire uker hadde de også færre tics uten armbåndet på.
Les mer

De fleste over 60 år føler seg yngre enn de er
Nærmere ni av ti over 60 år føler seg yngre enn sin faktiske alder. Menn føler seg 14 år yngre og kvinner 13 år.
Les mer

Forkjølelse kan gjøre barn immune mot korona
Barn kan utvikle immunitet mot covid-19 etter å ha bekjempet en spesifikk type forkjølelsesvirus. Evnen til å utvikle slik beskyttelse avtar med alderen.
Les mer

Muskel- og skjelettsmerter kan starte allerede i barndommen
Og ofte er det flere ting som plager ungdommene som får disse smertene. Forskere har sett på hva det er.
Les mer

Gentest kan gi mer treffsikker behandling av leddgikt, tarmsykdom og psoriasis, ifølge ny studie
Mange med kroniske betennelser har god effekt av en biologisk medisin. Men hos noen taper virkningen seg etter hvert. Nå har norske forskere gjort funn som kan gi mer gentilpasset behandling.
Les mer

Et tiår med gensaksen CRISPR. – Det har vært en kjempeutvikling
Gensaksen brukes til alt fra å behandle sykdommer til å avsløre svakhetene til kreftceller.
Les mer

Her behandles pasienten på sykehuset, men er samtidig milevis unna
Forskere gjør det nå mulig ved hjelp av lokale helserom og bruk av VR-briller. Forsøkene er så langt lovende.
Les mer

Grensene mellom jobb og fritid flyter mer og mer ut. Trenger vi en ny lov?
Nesten halvparten av oss leser epost som handler om jobb helt til vi skrur av lyset om kvelden, ifølge en ny studie. Vi kan bli syke og utmattet av dette, viser forskningen.
Les mer

Spyttprøve kan avdekke risiko for brystkreft
For første gang prøves en ny gentest ut på norske kvinner. Forskerne analyserer hvem som har økt risiko for å få brystkreft. – De med økt risiko kan da få tettere oppfølging, sier forsker Tone Hovda.
Les mer

Eldre kreftpasienter vil få bedre behandling med systematisk vurdering i forkant
I dag er de fleste pasientene med kreft over 65 år, men noen tåler behandling bedre enn andre. Uansett bør kreftbehandlingen bli tilpasset den enkelte.
Les mer

Teknologi fra vaksiner skal lure kreften
Kreftsvulster er smarte, men forskerne er smartere. Håper de. Nå får de i hvert fall lovende resultater med sprøyter som skal kurere kreft.
Les mer

For første gang har en pasient fått stamcelleterapi mot Parkinsons
I februar fikk den første Parkinson-pasienten i Sverige transplantert stamceller. De nye cellene produserer dopamin.
Les mer

Dårlig og lite søvn kan øke infeksjons­risiko
En ny, norsk studie tyder på at god søvnhygiene – nok og god søvn – gjør deg mindre sårbar for infeksjoner. Det gjelder å ikke sove for lite – eller for mye.
Les mer

Brystkreftpasienter føler seg ofte overlatt til seg selv
I dag overlever 90 prosent av de som får brystkreft. Når så mange overlever, vil det også være flere som lever leve med senskader. Grethe Røed er en av dem. – Kroppen min ble veldig godt tatt vare på. Men resten av meg ble bare forlatt.
Les mer

Trening er mer effektivt enn medisiner mot psykisk sykdom
Fysisk aktivitet gir god bedring for de som føler seg nedstemte eller har symptomer på depresjon og angst. Det viser en stor samlestudie.
Les mer

Ganske mange av oss kan ha paranoia
Paranoia finnes ikke bare hos en liten del av befolkningen. Ganske mange av oss kan ha paranoide trekk, mener noen forskere.
Les mer

Forskere bruker hypnose for at brystkreft­pasienter skal takle operasjonen bedre
Én av ti kvinner får brystkreft i løpet av livet sitt. Men det er store forskjeller på hvordan de takler sykdommen mentalt. Nå har forskere kanskje funnet en metode som kan gjøre at pasientene kan klare seg bedre etter operasjon.
Les mer

Mange alvorlig ME-syke er veldig dårlige og opplever å få lite hjelp
En norsk spørreundersøkelse gir et innblikk i hverdagen til en pasientgruppe vi vet lite om.
Les mer

Barn med tvangs­lidelser: Digital terapi kan virke bedre enn å møte opp fysisk til behandling
Det er godt nytt for barn og familier som bor langt unna nærmeste behandlingssted – eller om det kommer en ny pandemi.
Les mer

Nordmenn brukte flere legemidler enn noen gang i fjor
I 2022 brukte befolkningen reseptbelagte legemidler for 31,8 milliarder kroner, noe som er ny rekord her til lands.
Les mer

De fleste får hull i tennene før de blir 18 år. Det er ikke bare sukkeret sin skyld
Bare én av tre 18-åringer har null erfaring med hull. Men oftest er det verste unnagjort tidlig i livet, forteller to norske forskere.
Les mer

Halvparten av dem som bor på sykehjem, er ensomme
Sykepleierne gjør de eldre mindre ensomme, viser en ny norsk studie. – Når det er lav bemanning, er det bare tid til rutinene, sier sykepleier.
Les mer

Livmorhalsprogrammet forebygger livmorhals­kreft
Masseundersøkelser – eller screening – handler om å undersøke personer uten sykdomstegn for å oppdage tidlig sykdom. Hensikten med livmorhalsscreening er å oppdage og behandle celleforandringer før kreft utvikles.
Les mer

For enkelte med epilepsi kan ketogen diett være en mirakelkur. Men forskerne vet ikke hvorfor
Da Cathrine Adriaenssens var 33 år, hadde hun så alvorlig epilepsi at legen fryktet hun kunne dø av det. I dag er hun helt frisk.
Les mer

Hvor mange har ME i Norge?
Flere har forsøkt å regne seg fram til svar.
Les mer

Eksperter snur i synet på behandling av fedme hos barn
I USA anbefales nå aggressiv behandling med medisiner og kirurgi dersom livsstilsendring ikke gir resultater. Norske eksperter har også skiftet syn.
Les mer

Nå vet forskerne mer om den mystiske hjernekreften
Hjernekreft er en av de mest alvorlige krefttyper vi kan få. Den er også ekstremt vanskelig å forske på. Det har gjort at behandlingen lenge har stått stille. Nå er det litt mer grunn til optimisme, mener både en forsker og en pasient.
Les mer

Kokain-avhengighet fører til at hjernen aldres raskere
Kokain er nå det vanligste narkotiske stoffet i Norge utenom cannabis.
Les mer

Vår neste antibiotika kan komme fra fjæra i Berlevåg
I 2010 fant den finske soppforskeren Teppo Rämä en spesiell slimsopp på et stykke rekved i fjæra utenfor Berlevåg. Syv år seinere viste deg seg at soppen hadde en utrolig kjekk egenskap. Den tar nemlig livet av antibiotikaresistente bakterier.
Les mer

Alvorlig syke og døende barn blir ikke fulgt opp godt nok
Forskere trekker frem fire områder som er viktige for at disse barna skal få oppfølgingen de trenger.
Les mer

Hjemmetester kan redde flere kvinner fra livmorhals­kreft
En enkel test redder liv. Tre av fire kvinner som døde av livmorhalskreft i alderen 25–69 år, hadde ikke tatt celleprøve siste tre og et halvt år.
Les mer

Forsker frem middel som kan holde folk varme når det er iskaldt
Forskere prøver nå å utvikle et medikament som kan gjøre kroppen i stand til å tåle ekstrem kulde. – Kjempekult, kommenterer professor Lise Madsen ved Universitetet i Bergen.
Les mer

Blodprøve kan forutsi Alzheimer flere år tidligere
En ny, britisk blodprøve kan forutsi Alzheimer tre og et halvt år før diagnose. Spennende og viktig, men mer for å forstå enn for å stille diagnose, mener norsk ekspert.
Les mer

Ny metode gir mindre feil i måling av nyrefunksjonen
Metoden gir en enklere og mer nøyaktig måling ved hjelp av en blodprøve.
Les mer

Fedmeekspert: – Hårreisende at pasienter ikke får dekket ny slankemedisin
En ny, effektiv slankemedisin blir ikke dekket av det offentlige. – De færreste som trenger den mest, vil ha råd, advarer slankeekspert Jøran Hjelmesæth. Medisinen vil koste 36.000 kroner i året.
Les mer

Hvor lenge skal du forvente at fyllingen holder?
– Problemet ligger i å lære pasienten å holde det rent, sier forsker og tannlege Frode Staxrud.
Les mer

Fikk bedre psykisk helse av foreldre­permisjon
Hos mødre sitter effekten lenge i. For fedre er den svakere og mer kortvarig.
Les mer

Bakterier i tarmene til MS-pasienter kan peke mot ny behandling
Danske forskere har avslørt to tarmbakterier som kan motvirke sykdommen.
Les mer

Dette skjer i kroppen ved long covid, ifølge ny oppsummering av forskning
Forskere har gjort hundrevis av funn i kroppen til mennesker med long covid.
Les mer

Mange leger føler seg stresset og utbrent, viser undersøkelser i 10 land
Legene melder om at de har fått mer å gjøre siden pandemien startet.
Les mer

Nordmenn spiser dobbelt så mye protein som de trenger
DEBATT: Påstanden om proteinmangel i norsk mat og at det bidrar til overspising eller norsk «fedmeepidemi» er nonsens. Det er heller for mye protein i kosten som er problemet.
Les mer

Kan våre egne tarm­bakterier hjelpe oss med å lage bedre og billigere vaksiner?
POPULÆRVITENSKAP: Mange menneskeliv er reddet på grunn av vaksiner. Dessverre kan det ta lang tid å lage vaksiner mot nye sykdommer og kostnaden er ofte høy. Hva om vi i stedet kunne fått bakterier som vi allerede har i kroppen til å lage vaksinene for oss?
Les mer

Antibiotikarester i avløpsvann kan true folkehelsen
Det er så høye konsentrasjoner av antibiotika i drikkevann i områder av Asia at det kan gi resistens. – Også i Norge bør vi ha fokus på å rense avløpsvann for antibiotikaresistente bakterier, sier norsk ekspert.
Les mer

Visste du at omtrent tusen mennesker mister livet på grunn av medisinfeil hvert år i Norge?
KRONIKK: Medisinfeil står for så mye som 12 prosent av alle skader som oppstår på sykehuset, og er årsaken til 5-10 prosent av alle sykehusinnleggelser. Kan bedre kommunikasjon innad i helsevesenet være løsningen?
Les mer

Sykepleiere går fra jobben med dårlig samvittighet. Det kan ikke være deres ansvar
At arbeidsplassens praksis er i tråd med oppdatert forskning kan ikke være den enkelte sykepleier ansvar, skriver kronikkforfatterne.
Les mer

Uhelbredelig kreft fjernet med revolusjonerende ny CRISPR-metode
Dansk kreftforsker mener det er «fantastisk».
Les mer

Tarmbakterier var direkte årsak til at mus fikk Alzheimer-lignende skader
Mus som manglet tarmbakterier, fikk mye mindre skader i hjernen.
Les mer

Norsk funn gir håp for blodkreft­pasienter
Leukemi hos voksne har ofte veldig dårlig prognose. Nå har norske forskere brukt eksperimenter på mus til å utvikle en behandling som kan øke sjansen til å overleve.
Les mer

Delfiner som strandet på kysten utenfor Skottland, hadde tegn på Alzheimers
Det har lenge vært et mysterium hvorfor hvaler strander på kysten rundt omkring i verden. Nå kan forskere ha kommet nærmere en forklaring.
Les mer

Blir eldre mer distrahert av teknologien i nye biler?
Hver tredje omkomne i trafikken i 2022 var i alderen 65 år eller eldre. Dette er nok starten på en tendens som vil tilta i årene framover, tror forsker.
Les mer

En gruppe har større risiko for å dø når partneren går bort
Når gifte kvinner og menn mister ektefellen sin, øker sannsynligheten for at deres eget liv blir forkortet. Forskerne ble overrasket over hvem som har størst risiko.
Les mer

Dette kan være grunnen til at ultraprosessert mat får oss til å spise mer
Stadig mer peker mot at for lite proteiner i maten kan være en av årsakene til fedmeepidemien, mener forskere.
Les mer

Leger følger ikke sine egne råd
Det er viktig å ta medisin riktig. Men det gjør ikke de fleste av oss, og legene er de verste.
Les mer

Risikoen for å få den skumle bakterien Klebsiella pneumoniaeer er høyere på sykehus enn fra gårdsdyr eller vann
Hvert år blir mange syke av bakterien, og noen varianter står imot nesten alt av antibiotika. Forskere har funnet ut mer om hvordan disse variantene smitter.
Les mer

Øyeblikkelig hudkontakt etter fødsel er den nye gullstandarden for premature
Verdens helseorganisasjon har nå konkludert at øyeblikkelig hud-mot-hud med forelder rett etter fødsel for premature og små nyfødte barn er bedre enn moderne kuvøser.
Les mer

Noen av oss mister antistoffene raskere etter koronavaksinasjon
POPULÆRVITENSKAP: Noen pasientgrupper mister antistoffene raskere etter to koronavaksiner enn friske, viser Nor-vaC-studien.
Les mer

Ny oppdagelse kan gi viktige svar om delirium
Delirium rammer én av fem sykehuspasienter i Norge. Mange opplever en akutt forvirring mens de ligger på sykehus.
Les mer

Eksperter: – Et stort skifte i behandlingen av fedme
Etter tiår med mislykket fedmebehandling er forskere nå optimistiske: Nye medisiner kan trolig hjelpe mange som lider av den kroniske sykdommen.
Les mer

– Flere med narsissistisk personlighets­forstyrrelse bør få hjelp
De oppfører seg ofte så usmakelig at behandlere ikke er komfortable med å ha dem som pasienter. Men personer med en narsissistisk personlighetsforstyrrelse trenger hjelp. Og behandling hjelper, mener forsker.
Les mer

Ny forskning: Begrepet mobbing fanger ikke opp den psykiske volden i arbeidslivet
Vold og overgrep i nære relasjoner, samt mobbing og trakassering i arbeidslivet studeres vanligvis hver for seg, men mye tyder på at det er mange fellestrekk, både når det gjelder utøvelsen og konsekvensene for dem som utsettes.
Les mer

Ny forskning: Begrepet mobbing fanger ikke opp den psykiske volden i arbeidslivet
Vold og overgrep i nære relasjoner, samt mobbing og trakassering i arbeidslivet studeres vanligvis hver for seg, men mye tyder på at det er mange fellestrekk, både når det gjelder utøvelsen og konsekvensene for dem som utsettes.
Les mer

2022 var året da forskerne fant sterke bevis for hva som kan gi MS
Epstein Barr-virus er en viktig årsak til multippel sklerose. Science regner funnet som et av årets viktigste vitenskaps-gjennombrudd. På sikt kan en vaksine utrydde den alvorlige nevrologiske sykdommen MS, tror forskere.
Les mer

FHI: 7 prosent flere dødsfall i år
Det går mot en overdødelighet i Norge i 2022. Fram til midten av november i år har det vært 7 prosent flere dødsfall enn ventet.
Les mer

30 prosent av de med long covid, hadde aldri hatt covid, viser dansk studie
Det finnes ingen tester for long covid. Derfor er forskerne avhengige av folks egen fortelling om virusinfeksjon og senfølgene.
Les mer

Nå vet forskerne mer om long covid
Senfølger av covid-19 er ikke uventet, skriver Folkehelseinstituttet i ny rapport. Endringer i lukt- og smaksansen er de vanligste symptomene. Forsker fra Oslo universitetssykehus mener FHI undervurderer long covid.
Les mer

– De med narsissistisk personlighets­­forstyrrelse føler seg grandiose, men er også veldig sårbare
I mediene fremstilles de stort sett utelukkende som arrogante og hensynsløse. Men de har også en annen, ofte godt skjult, side ved personligheten sin, forteller psykiater.
Les mer

Nå kommer noroviruset – slik unngår du omgangssyke i jula
Etter covid, influensa og salmonella går vi nå inn i høysesongen for oppkast, diaré og omgangssyke. Vask hendene med såpe og vann, sier FHI.
Les mer

Kroppen greier ikke å ta opp viktige næringsstoffer fra mange vegetariske kjøtterstatninger, ifølge svensk forskning
Dette bør industrien tenke på når de utvikler produkter, mener forskerne.
Les mer

Tarmbakterier gjorde mus mye mer motivert til å trene
Treningsmotivasjon handler kanskje ikke bare om viljestyrke.
Les mer

Den norske, sjølvstendige barndomen har blitt for kontrollprega
Norske barn veks opp i «barnesentrerte familiar» med «helikopterforeldre» og «tiger-mødre». Slikt blir det «curlingbarndom» av.
Les mer

Noen pasienter sliter med langvarige smerter. Kanskje har disse knekt koden
Fem forskende sykepleiere ser nærmere på hvordan pasienter med langvarige smerter blir fulgt opp.
Les mer

Kommer forskning på helsefeltet raskt i bruk?
Nye sjekklister for operasjoner kan redusere komplikasjoner, viste en doktorgrad. En annen påviste at veiledning til foreldre kan hjelpe for tidlig fødte barn. Men blir forskningen faktisk brukt?
Les mer

Blodprøver kan avsløre hvem som har risiko for å utvikle lungekreft hele ti år før diagnosen
Kreft begynner med små endringer i cellenes arvestoff. Nå er det mulig å måle disse endringene på et tidlig tidspunkt – før kreften oppstår.
Les mer

Krise at sykepleiere ikke har nok tid til å oppdatere seg faglig
KOMMENTAR: Det har aldri blitt forsket så mye på helse som nå. Det er et alvorlig problem at de som jobber nærmest pasientene, ikke har tid til å sette seg inn i den.
Les mer

Forsker: – Gave-systemet er egnet for psykopater
Dette bør du tenke på før du tar imot en dyr gave.
Les mer

Sykepleiere stoler på egen erfaring eller spør kolleger når de skal oppdatere seg
Over 87 prosent av norske sykepleiere bruker kolleger til å oppdatere seg faglig i jobben. Dette viser en undersøkelse forskning.no og sykepleien.no har gjort. Flere er bekymret over at pasienter dermed ikke får oppdatert behandling.
Les mer

Munnbakterier som kan kobles til Alzheimers, kreft, hjertesykdom og diabetes, har økt
De vanligste bakteriene ved alvorlige betennelser i munnen er nå identifisert i Sverige. – Dette er bakterier som bare venter på en sjanse til å få overtaket og som normalfloraen vanligvis holder i sjakk, sier norsk forsker. Les mer

Da legen ba en kollega om hjelp med en dårlig pasient, fikk hun kjeft
KRONIKK: Sykepleiere og yngre leger vegrer seg for å be om hjelp. Nå vet vi mer om hvordan det kan snus.
Les mer

Forsker om konflikten rundt ME: – Nærmest krigstilstand
Forskningssjef Signe Flottorp har flere ganger brukt begrepet «ME-aktivister» for å beskrive dem som kritiserer behandlingen av ME-syke. Uheldig, sier jurist og forsker Anne Kjersti Befring. Hun mener forskere må stanse det hun beskriver som en krigstilstand.
Les mer

Studie viser at gifte har lavest demens­risiko
Folk som er gift har lavere risiko for å få demens eller mild kognitiv svikt etter fylte 70 år enn dem som er ugift eller skilt.
Les mer

Ny behandlings­metode for beinmargs­kreft lover godt
En ny medisin mot kreftformen myelomatose har hatt svært lovende effekt på pasientene den er testet på. Nesten tre av fire har blitt bedre eller friske.
Les mer

Flere døde av hjertesykdom på de kaldeste og varmeste dagene
Kulde så ut til å være aller farligst.
Les mer

Kvifor skadar folk seg med vilje?
Forskarar ser at visse psykiske diagnosar aukar risikoen for at menneske skadar seg sjølve med vilje igjen og igjen. Det er store skilnader på kvinner og menn, unge og eldre.
Les mer

Fotballtrenere presser psykologer til å dele fortrolig informasjon om spillerne
Store fotballklubber i England har ofte egne idrettspsykologer for spillerne. Men kan spillerne stole på at fortrolige samtaler ikke spres til ledelsen?
Les mer

Sykepleier og ph.d.-kandidat: – Alene får man ikke til så mye
Lidenskap, utholdenhet og nettverk er viktig for å stå løpet ut når man tar en doktorgrad, mener Camilla Grøver Aukrust.
Les mer

Stuper fruktbarheten etter fylte 35 år?
Det er fortsatt god mulighet for å bli gravid sent i 30-årene. Men risikoen for spontanaborter og komplikasjoner øker med alderen.
Les mer

Unge får uføretrygd for raskt, mener NAV-veiledere
Mye uføretrygd kunne vært unngått dersom regelverket var mer fleksibelt, sier NAV-ansatte i en undersøkelse.
Les mer

Risikoen for brudd er størst når aldersforskjellen er stor
Hva er den perfekte aldersforskjellen i et parforhold? Ny forskning har svaret.
Les mer

Barn og unge klarte seg stort sett bra i pandemien. Likevel vil flere trenge hjelp framover
Noen unge sliter mer enn andre, viser ny forskning om psykisk helse i pandemien.
Les mer

Norge kunne unngått å sløse bort 120 000 Covid-vaksiner
Nå får alle over 18 år tilbud om booster-vaksine. Vår forskning viser hvordan norske helsemyndigheter denne gangen kan unngå at vaksinedoser går til spille.
Les mer

De som har slitt med å få barn, får oftere hjerte- og karsykdom
Kvinner som har vansker med å bli gravide, er noe mer utsatt for hjerte- og karsykdom. Også mennene deres har litt forhøyet risiko. Det viser to norske studier.
Les mer

Svenske forskere tester mulig hormonfritt prevensjonsmiddel som kan erstatte p-piller
Forskere på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm tester nå en gel som kan blokkere spermiens vei til livmoren, som et hormonfritt prevensjonsmiddel.
Les mer

Pandemien ville vært bedre håndtert med støtte i evolusjonsbiologi
Under pandemien har det vært mye snakk om mutasjoner, varianter og risikogrupper – men uten en tydelig evolusjonær forståelse eller strategi. Med et slikt bidrag kunne pandemien vært håndtert annerledes.
Les mer

Folk glemmer at de har vært lykkelige
Har du det ikke så bra nå, er det lettere å glemme at du har vært lykkelig.
Les mer

Hvorfor lærer barn fortere enn voksne?
Amerikanske forskere mener de har funnet nøkkelen til barns gode evne til å lære seg nye ting. Men norsk forsker sier vi ikke kan konkludere så fort.
Les mer

FHI: Svak koronaøkning – rask økning i influensa
Det er en svak økning i antallet personer som får covid-19. Influensasmitten er fortsatt lav, men øker nå raskt, melder Folkehelseinstituttet (FHI).
Les mer

Frysepinner er faktisk kaldere
Noen klager over at de er kalde i ullgenser, selv når andre har det behagelig i T-skjorta. De tuller ikke.
Les mer

Stor forskjell på hvor mye vann folk drikker
Daglig væskeinntak varierer mellom 1 liter og 6 liter, har forskere funnet ut i en internasjonal studie.
Les mer

Nå skal foreldre og babyer som sliter med søvn, få hjelp
Heidi fra Slemmestad forsøkte en blanding av alle leggemetoder. Nå skal foreldre og barn få profesjonell hjelp til å sove godt og lenge.
Les mer

Tørr inneluft gir mer koronasmitte
Betyr det at vi bør gå til innkjøp av en luftfukter før juleselskapet?
Les mer

Verdens lengste hels­e­undersøkelse har fulgt de samme personene i 76 år
Den unike britiske undersøkelsen har fulgt 5.362 personer fra de ble født i samme uke i mars 1946. Den siste studien avslører faktorer som øker demensrisiko.
Les mer

Vaksine stopper ikke senvirkninger etter covid-19
Vaksiner gir dårlig beskyttelse mot long covid, ifølge en ny norsk studie. Veldig overraskende, mener en forsker.
Les mer

Placebo er effektivt også om du vet at du får juksemedisin.
Ny forskning viser at forklaringen på placeboeffekten er enda mer komplisert enn forskerne tidligere har trodd.
Les mer

Nordmenns seksuelle debutalder har økt
En frykt for uklar grensesetting og mangel på kontroll i intime møter kan bidra til at unge nordmenn utsetter sin seksuelle debut.
Les mer

Kraftig økning i antibiotika­bruken etter pandemien
Bruken av antibiotika øker igjen. Hittil i år er bruken vesentlig høyere enn i de to pandemi-årene vi har bak oss.
Les mer

Hvor farlig er det å føde? Det er store forskjeller mellom europeiske land
Forskere har sammenlignet fødende mødre i åtte europeiske land. Risikoen for å dø var lavest i Norge.
Les mer

Del