Norske kommuner mangler høyt kvalifiserte sykepleiere

Det kommer fram i en studie om kvaliteten ved kommunale institusjoner.

Del