Mange leger føler seg stresset og utbrent, viser undersøkelser i 10 land

Legene melder om at de har fått mer å gjøre siden pandemien startet.

Del