Legejobb.no

Unge voksne fikk bedre tannhelse når de gikk til psykolog

Psykisk helse og tannhelse henger sammen.

Unge kvinner har vagere symptomer på hjerneslag enn menn

Kvinner kan ha andre symptomer på hjerneslag enn menn. De har ofte ikke de klassiske symptomer som utydelig tale, vansker med å smile eller å løfte en arm. Uvitenhet kan…

Nyhetsbrev 2022 Legejobb

Her er en oversikt over nyhetsbrev vi har sendt ut i 2022. Det sendes et nytt nyhetsbrev hver eneste fredag. Brevet inneholder stoff som er nyttig og viktig i legers…

Stillling ledig annonsering

Legejobb har siden starten i år 2000 vært en viktig bidragsyter for å bedre rekrutteringen i bransjen. Vi presenterer ledige stillinger for leger, sykepleiere og annet helsepersonell nasjonalt og internasjonalt…

Det krever mye tid å lese av røntgenbilder. Kunstig intelligens blir stadig bedre til jobben

Kanskje kan det i fremtiden dempe presset på sykehusene i vintersesongen, når mange blir syke samtidig.

Fastlege / kommuneoverlege i Hjelmeland

Har du lyst å bli fastlege i 8,2- avtale ved legekontoret i Hjelmeland kommune i Rogaland? Vi kan tilby ein spanande jobb med lite administrasjon, erfarne og effektive sjukepleiarar som…

Assisterende kommuneoverlege, Asker kommune

Asker kommune har en ledig stilling som assisterende kommuneoverlege, da en av våre kommuneoverleger skal i permisjon. Stillingen er 100% vikariat i ett år med gode muligheter for forlengelse.

Et protein kan trolig minske skadene etter hjerneslag

Får du hjerneslag, kan proteinet FSAP muligens gjøre at du unngår lammelser og problemer med å snakke.

Fastlegehjemmel i Sandefjord med 300.000 kr i etableringstilskudd

Sandefjord er en attraktiv og veldrevet kommune med unike muligheter ved kysten i Vestfold.

Fastlege Kolbu legesenter

Fra 01.07.22 fikk vi en ledig fastlegehjemmel ved Kolbu legesenter i Østre Toten kommune. Pr. tiden er listen 750, med et listetak på 800.

Lege i «Nordsjøturnus» – 100 % fast

Har du lyst til å jobbe 2 veker på og ha 4 veker fri? Då bør du vurdere å søke på stillinga som lege i Fyresdal kommune!

Sover du mindre enn fem timer hver natt? Da har du høyere risiko for flere kroniske sykdommer

Forskere har sammenlignet middelaldrende og eldre mennesker som sov kort og lenge.

Del