Invitasjon til kurs i kognitiv terapi for allmennleger 3. og 4. mars 2023

Troms legeforening inviterer til 15 timers tellende emnekurs i kognitiv terapi med professor i medisin, gastromedisiner og psykiater Ingvard Wilhelmsen.

Del