Hvordan ordne opp i dødsbo når du ikke har nok informasjon?

Mange har opplevd dette; Å skulle rydde opp økonomisk etter andre når de dør. I gamle dager var det enklere. Regninger kom i postkassen. Man kunne si opp avtaler etterhvert som de ankom. Det er det helt slutt på.

Etter dødsfall lukkes banken for en kortere eller lengre periode. Regninger løper på abonnement og andre avtaler: Aviser, ukeblader, telefonleverandører, postordreavtaler, internettjenester, e-posttjenester, hjemmepleie, forsikringsselskap, fagforeninger, lånegivere, boligselskap, velforeninger, pensjoner, bomselskap, sosiale media, TV-abonnement, strømmetjenester, musikkleverandører, strømleverandør for å nevne noen. Det tar tid å rydde opp i sånt. De fleste av regningene er levert til en PC man kanskje ikke har tilgang til.

Hva skal man gjøre? Hver og en av oss må tilrettelegge slik at denne informasjonen blir gjort tilgjengelig for den eller de som skal rydde opp etter oss.

Nyttig informasjon finner du på Facebook-gruppen “Fremtidsfullmakt for alle” som du er velkommen til å bli medlem av.

Del