Fremtidsfullmakt og 7 andre ting å gjøre før du blir borte

Det er mye arbeid og mange oppgaver å løse for den som blir dement og trenger verge. Eller oppgaver som må gjøres i forbindelse med dødsfall. Det lønner seg å være forberedt.

Del