Fremtidsfullmakt bør alle opprette

Når du blir gammel, kan det  hende at du på et eller annet tidspunkt ikke kan ivareta dine egne interesser. Hvis du f. eks. blir rammet av demens, vil du komme til å få oppnevnt offentlig verge.

Offentlig verge blir opprettet hvis du ikke skriver en fremtidsfullmakt mens du fremdeles er frisk.
Det kan resultere i at alle dine økonomiske ressurser blir låst og utilgjenglig for deg og dine i kortere eller lengre tid. Det er den offentlig oppnevnte vergen som da har ansvaret for å foreta disposisjoner knyttet til dine inntekter og din egen formue. Den offentlig oppnevnte vergen vil foreta disposjoner etter hva han eller fylket tror er dine ønsker og prioriteringer, men uten at du har fått sagt noe om det. Så dine ønsker vil da ikke lengre bety noe.
Det er faktisk bare to alternativer: Offentlig verge eller en fremtidsfullmakt som du selv har opprettet. Hvis du vil at dine ønsker skal komme frem, bør du gi en fremtidsfullmakt til en du stoler på. En som vil foreta disposisjoner i tråd med dine egne ønsker om fremtiden. Så fremtidsfullmakt bør vi alle opprette egentlig.

Hvor skal fremtidsfullmakter oppbevares?

Det er ingen krav til oppbevaring av fremtidsfullmakter. Den må være skriftlig, datert og signert av fullmaktsgiver og to vitner. Det er lurt å ha den i to like signerte originaler som oppbevares på forskjellige steder.

Se selv hva fylkesmannen selv sier om fremtidsfullmakt.

Eksempler på fremtidsfullmakter finner du her i word, pdf og pages.
221001_ fremtidsfullmakt_mal – word
221001_Fremtidsfullmakt_mal – pdf
221001 Fremtidsfullmakt_mal – pages

Ønsker du assistanse kan du kontakte Ettermeg-kontoret post@ettermeg.no tlf 4000 4215 eller fylle ut skjemaet nedenfor.

    JA,TAKK. Interessert i informasjon om Ettermeg

    Del