Forskere utvikler kunstig intelligens som skal avsløre begynnende demens

Drømmen er å bruke teknologien til masseundersøkelse av befolkningen for å avdekke demens, forteller forsker

Del