Flere døde av hjertesykdom på de kaldeste og varmeste dagene

Kulde så ut til å være aller farligst.

Del