Ettermeg.no

Fremtidsfullmakt bør alle opprette

Når du blir gammel, kan det  hende at du på et eller annet tidspunkt ikke kan ivareta dine egne interesser. Hvis du f. eks. blir rammet av demens, vil du…

Fremtidsfullmakten stadfestes hos statsforvalteren med 3 vedlegg

Nasjonalforeningen for folkehelsen har beregnet antall personer i Norge med demens til 100.000 mennesker. De tror at antallet vil dobles de neste 20 årene. Det høres svært høyt ut. Men…

Det er lov å ombestemme seg

Det er lov å trekke tilbake en fremtidsfullmakt fra en fullmektig som er forespurt og har sagt ja. Hvis det finnes bare en signert original og du selv har originalen,…

Hva skjer når den første elektroniske generasjonen dør og PC’ene lukkes?

To kvinner har stått fram i Aftenposten og fortalt hvilke problemer de har fått etter sine menns plutselige og uventede dødsfall. Bankene sperret konti fra uttak og innsikt. Altinn med…

Hva er aleneboendes behov for fremtidsfullmakt, testament og annen forberedelse?

I 2021 var det over en million aleneboende i Norge iflg Statistisk Sentralbyrå. Av dem er det mange enker og enkemenn, tidligere gifte og samboere, selvvalgte enslige, enebarn og mange…

Kvalitetssikring av din fremtidsfullmakt. Kr 1200,-

Statsforvalteren har lagt opp til at det skal være mulig å skrive sin egen fremtidsfullmakt selv. De har lagt ut informasjon på egne nettsider, laget filmer og presentert maler. Men…

Hvordan ordne opp i dødsbo når du ikke har nok informasjon?

Mange har opplevd dette; Å skulle rydde opp økonomisk etter andre når de dør. I gamle dager var det enklere. Regninger kom i postkassen. Man kunne si opp avtaler etterhvert…

Timing betyr mye ved arveoppgjør!

Det er morsomt å følge med på TV-serien Arveoppgjøret på NRK. Søndag 24. april dreide oppgjøret seg om arv av en relativt liten bondegård men med flere bygninger og hus.…

Uskiftet bo eller skifte? Hva lønner seg?

Når man tenker på fremtiden, får man mange tanker. F. eks. at de av oss som lever lengst, en gang vil måtte ta valget om vi skal sitte i uskiftet…

Del