Deltakere Sarperussen 68 – 55 års treff 16. september

Påmeldte deltakere pr 1.8.2023

Jon Arild Amundsen
Trond A. Baeckstrøm
Ingerd Marie Borgen Karlsen
Drude Dahl Malmin
Kjersti Dahl Knudsen (Ottersen)
Grete Ekrann
Dagfin Eng
Oddbjørn Eng
Elisabeth Engsmyr
Sven Haugberg
Gunn Hedberg
Vidar Horne
Torgunn Marit Høvik(Andreassen)
Hanne Kristine Høydahl(Sundt Larsen)
Svein Oskar Jansen
Erik Albert Johannessen
Hans Tore Karlsøen
Borghild Klavestad (Harstad)
Per Olav Klemsdal
Kari Korneliussen
Tommy Korneliussen
Tron Lande Andersen
Anne-Mari Lilleberg
Inger Mathisen (Thoresen)
Kirsti Norstrøm (Kolberg)
Dag Berg Petterson
Øyvind Pharo
Inger Christine Ruud (Østbye)
Vidar Sandberg
Karin Skogh (Solberg)
Ottar Stang
Nils Christian Stenseth
Tom D Svendsen
Tor Walberg

Del