Alvorlig syke og døende barn blir ikke fulgt opp godt nok

Forskere trekker frem fire områder som er viktige for at disse barna skal få oppfølgingen de trenger.

Del