Troms legeforenings medlemsblad er erstattet av nyhetsbrev og webartikler.

Medlemsbladet på papir er borte. Nå er det effektive nyhetsbrev og webartikler som gjelder.


Troms legeforening er en aktiv organisasjon med over 1200 medlemmer. Når de skal invitere til foredrag, medlemsmøter og informere om viktige saker nyttet til foreningens virksomhet, skjer det med nyhetsbrev og webartikler. Artiklene skrives av foreningens tillitsvalgte.
Publiseringen tar Presens Markedskommuniikasjon seg av.

Presens er eksperter på e-postmarkedsføring og sender ut nyhetsbrev til forskjellige målgrupper hver eneste uke. All respons måles og resultatene deles med våre oppdragsgivere. Som f. eks. Troms legeforening.

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester, ta kontakt med Vidar Sandberg tlf. 90686477 vidar.sandberg@presens-mk.no