Profesjonell utsendelse av Epost-DM
E-post-360-240

Det blir viktigere og viktigere å kunne jobbe effektivt på og med internett. Nær 95 % av alle kommunikasjon mellom bedrifter, business-to-business, skjer nå via nettet. I enkelte bransjer og på enkelte områder blir nettet etter hvert enerådende.


Utnytter din bedrift mulighetene?

For å kunne jobbe mest mulig effektivt, trengs riktige verktøy. Presens har knyttet til oss leverandører som er profesjonelle på områdene webpublisering og e-post. Kombinerer man dette med vår egen kommunikasjonskompetanse, våre ferdigheter og erfaring, er vi en interessant samarbeidspartner på nye områder mange bedrifter trenger kompetanse på.

Full rapportering

Mye av det vi gjør dreier seg om ferdigheter og læring. Med våre e-postutsendelsesverktøy får man gode rapporter som måler respons. Det gir erfaringsmateriale som sørger for en profesjonell tilnærming til faget markedsføring og E-business.

Interessert i en uforpliktende prat om e-postmarkedsføring?

Kontakt Vidar Sandberg vidar.sandberg@presens-mk.no tlf. 906 86 477.