Opplysningskontoret for Meieriprodukter gir gratis materiell til skolene.

Informasjon om tiltaket sendes ut med nyhetsbrev til skolene med Presens e-postadresser til ca 9500 lærere interessert i kosthold og ernæring.


Undervisningsmateriellet dreier seg om viktige spørsmål knyttet til faget Mat og helse. Det er bare å bestille. Informasjon om opplegget finner du her.

For mer informasjon, ta kontakt med Vidar Sandberg tlf. 90686477 vidar.sandberg@presens-mk.no