Kaffehuset Friele blir en del av verdens største kaffedistributør Jacobs Douwe Egberts

Når kaffehuset Friele endrer navn til Jacobs Douwe Egberts Norge, så er Horecaideer riktig medium å lansere nyheten i.


Slik ble nyheten lansert


Her er artikkelen på Horecaideer

Har du nyheter til storhusholdningsmarkedet. Ta kontakt med oss så skal vi å nyheten lansert til 13000 viktige mottakere og kjøpere av produkter. ta kontakt med oss. Vidar Sandberg vidar.sandberg@presens-mk.no tlf. 90686477.