www.presens-mk.no

Presens produkter og tilbud til markedet

Presens er et reklamebyrå som i tillegg til å jobbe med de fleste tradisjonelle media og markedsføringsverktøy, er spesialisert på nyhetsbrev og interaktive kampanjer på web, e-post og apps.


Presens Markedskommunikasjon as jobber med webpublisering, e-dm, nyhetsbrev, digital annonsering (banner-annonser,) konseptutvikling, markedsføring, reklame (brosjyrer, annonser) og PR.

Vi har sendt ut mer enn 2000 nyhetsbrev og vet hva som funker

E-post DM eller nyhetsbrev som det oftest kalles, åpner for mer profesjonalisering av DM-faget. Med e-postmarkedsføring får man mulighet til alltid å måle respons og interesse. Det har bidratt til å gjøre tiltaket effektivt. E-post er rangert som verdens mest effektive medium når det gjelder å skape salg.
For utarbeidelse og gjennomføring bruker vi Apsis Newsletter Professional. Apsis representerer en profesjonell organisasjon med et stort antall utviklere og formidler kunnskap og yter en høy grad av service. Du kan bestille Apsis Newsletter Professional gjennom oss. Be om tilbud!

Nyhetsbrev til tre målgrupper med et stort antall mottakere

Send kampanjebrev til 10.000 mottakere. Horecaideer representerer den rimeligste og mest effektive veien ut til storkjøkkenmarkedet. Produktet har definitivt vært en suksess og vi har fått mange trofaste brukere på tjenesten.
Nå har vi lansert et ukentlig nyhetsbrev som skal være et viktig bidrag til å gi ideer til bransjen. Produktet heter UKAs horecaideer. Se hvilke firmaer som benytter tjenesten Mer om markedsføring til storkjøkken gjennom Presens horecaideer

Horecajobb er varemerket, fanen, som rekrutteringsaktivitetene skal markedsføres under. Målet er å bidra til bedre rekrutteringen til storkjøkken og reiseliv. Stilling ledigsiden finner du her

Presens har 8500 epostadresser til lærere som er interessert i helse, fysisk aktivitet og kosthold og andre fag/temaer som er viktig i skolen. Bidragsytere med stoff til skolene er Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Eksportutvalget for fisk, Landbruks- og matdepartementet og Opplysningskontorene i landbruket, Norges Skiforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Orienteringsforbund og andre deltakere i fellesprosjektet Idrettsglede i skolen. Du finner informasjon om noen av prosjektene her

Hver fredag kl. 07.30 sender Presens ut faglige nyhetsbrev til 8000 leger. Vi legger inn produkter som er interessante for denne målgruppen som en del av tilbudet. Du finner mer informasjon om www.legejobb.no her