Fra jord til bord - undervisningsmateriell som vokser

Gratis undervisningsmateriell fra Skolefrukt.no som innholder videoer, lærerveledning, elevhefter, tomatfrø til såing av tomater og plakater til klasseværelset.


Presens sender ut nyhetsbrev med informasjon til 9500 lærere. Det blir høy deltakelse.  Slik ser nyhetsbrevet ut

Her kommer du til side for å bestille materiell

For mer informasjon, ta kontakt med Vidar Sandberg tlf. 90686477 vidar.sandberg@presens-mk.no